COMBO 2 HỘP CÀ PHÊ ĐEN HÒA TAN ĐẶC BIỆT CHÍ CAFE- 100% cà phê loại 1-Nguyên chất chuẩn vị cà phê, chuẩn gu Phin Việt( hộp 60gr, 20 gói x 3gr) Cà phê hoà tan - Cà phê nguyên chất - Cà phê đen đá.

Giá bán: 162,000 đ Hoàn tiền: 50,000 đ (31 %)
COMBO 2 HỘP CÀ PHÊ ĐEN HÒA TAN ĐẶC BIỆT CHÍ CAFE- 100% cà phê loại 1-Nguyên chất chuẩn vị cà phê, chuẩn gu Phin Việt( hộp 60gr, 20 gói x 3gr) Cà phê hoà tan - Cà phê nguyên chất - Cà phê đen đá.
COMBO 2 HỘP CÀ PHÊ ĐEN HÒA TAN ĐẶC BIỆT CHÍ CAFE- 100% cà phê loại 1-Nguyên chất chuẩn vị cà phê, chuẩn gu Phin Việt( hộp 60gr, 20 gói x 3gr) Cà phê hoà tan - Cà phê nguyên chất - Cà phê đen đá.
COMBO 2 HỘP CÀ PHÊ ĐEN HÒA TAN ĐẶC BIỆT CHÍ CAFE- 100% cà phê loại 1-Nguyên chất chuẩn vị cà phê, chuẩn gu Phin Việt( hộp 60gr, 20 gói x 3gr) Cà phê hoà tan - Cà phê nguyên chất - Cà phê đen đá.

COMBO 2 HỘP CÀ PHÊ ĐEN HÒA TAN ĐẶC BIỆT CHÍ CAFE- 100% cà phê loại 1-Nguyên chất chuẩn vị cà phê, chuẩn gu Phin Việt( hộp 60gr, 20 gói x 3gr) Cà phê hoà tan - Cà phê nguyên chất - Cà phê đen đá.

Giá bán: 162,000 đ
Hoàn tiền: 50,000 đ
Thương hiệu: Chí caffee
Deal Slot:/0
Số lượng

CÁC BƯỚC HOÀN TIỀN
Chọn mua deal
Cập nhật ảnh đơn hàng
Cập nhật ảnh đánh giá
Chờ duyệt và hoàn tiền
MÔ TẢ DEAL

  • Không có chất béo chuyển hóa,Không có chất béo bão hòa,Không chứa gluten,Không có Cholesterol,Lựa chọn Khỏe mạnh hơn