Điều khoản Vuilala

HotSeller, Bản phát hành ngày 05/05/2022

Chào mừng bạn đến với trang web hotseller.vn Vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này. Điều Khoản Sử Dụng điều chỉnh việc bạn sử dụng và truy cập Nền Tảng HotSeller (như được định nghĩa dưới đây) và việc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây). Bằng cách truy cập vào Nền Tảng HotSeller và/hoặc sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này, qua đó cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và HotSeller (như được định nghĩa dưới đây). Nếu bạn không đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng không truy cập và/hoặc sử dụng Nền Tảng HotSeller này hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ. Nếu bạn sử dụng các công cụ tương tác do HotSeller cung cấp trên Nền Tảng HotSeller, Điều Khoản Công Cụ Tương Tác (như được định nghĩa dưới đây) sẽ được áp dụng.

Bạn phải có Tài Khoản Người Dùng HotSeller (như được định nghĩa dưới đây) và phải từ 18 tuổi trở lên mới được truy cập và sử dụng các chức năng được bảo vệ bằng mật khẩu và/hoặc các chức năng được bảo mật trên Nền Tảng HotSeller và/hoặc sử dụng Dịch Vụ. Bạn không được cố tình truy cập trái phép vào các chức năng này, hoặc vào bất kỳ phần thông tin được bảo vệ khác trên Nền Tảng HotSeller và/hoặc Dịch Vụ này thông qua bất kỳ hình thức nào mà không được HotSeller cho phép.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, được sự đồng ý của họ đối với các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này và đồng ý chịu trách nhiệm đối với: (i) hành động của bạn; (ii) bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ hoặc mua Sản Phẩm; và (iii) bạn chấp nhận và tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu bạn không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và/hoặc truy cập Nền Tảng HotSeller và/hoặc sử dụng Dịch Vụ này và/hoặc mua Sản Phẩm mà không có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn phải dừng những hành động này ngay lập tức.

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

Trừ khi được định nghĩa khác đi, các định nghĩa và diễn giải được nêu trong Phụ Đính 1 sẽ được áp dụng cho Điều Khoản Sử Dụng này.

2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ/HOẶC TRUY CẬP NỀN TẢNG HOTSELLER

2.1 Hướng Dẫn Sử Dụng Nền Tảng HotSeller Và/Hoặc Dịch Vụ

(a) HotSeller cấp quyền cho bạn sử dụng và truy cập vào Nền Tảng HotSeller để mua sắm trên Nền Tảng HotSeller theo các điều khoản và điều kiện cụ thể.

(b) Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ và tất cả các hướng dẫn, thông báo, quy chế hoạt động và chính sách cũng như hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào Nền Tảng HotSeller, cũng như bất kỳ điều chỉnh nào đối với những quy định đề cập trên đây do HotSeller ban hành vào từng thời điểm. HotSeller có quyền sửa đổi các hướng dẫn, thông báo, quy chế và chính sách hoạt động và hướng dẫn này vào bất kỳ lúc nào với thông báo trước phù hợp với quy định pháp luật và bạn được xem là đã biết và chịu sự ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào như vậy kể từ khi những thông báo thay đổi, bổ sung được đăng tải trên Nền Tảng HotSeller.

2.2 Các Hoạt Động Bị Giới Hạn

Bạn đồng ý và cam kết KHÔNG:

(a) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố không đúng sự thật hoặc gây nhầm lẫn về mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;

(b) sử dụng Nền Tảng HotSeller hoặc Dịch Vụ cho các mục đích bất hợp pháp; không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Nền Tảng HotSeller hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường;

(c) cố tình truy cập trái phép hoặc can thiệp hoặc làm gián đoạn hệ thống máy tính hoặc hệ thống mạng được kết nối với Nền Tảng HotSeller hoặc Dịch Vụ;

(d) đăng tải, quảng cáo hoặc truyền tải qua Nền Tảng HotSeller hoặc Dịch Vụ bất kỳ Tài Liệu Bị Cấm nào;

(e) can thiệp vào việc sử dụng Nền Tảng HotSeller hoặc Dịch Vụ của người khác;

(f) sử dụng hoặc đăng tải bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu, theo bất kỳ cách thức nào mà bạn có lý do để nghi ngờ rằng những phần mềm hoặc tài liệu này có chứa vi rút, các yếu tố gây hỏng hóc, mã độc hại hoặc các thành phần có hại khác mà có thể làm suy yếu hoặc làm hỏng dữ liệu trên Nền Tảng HotSeller hoặc làm hỏng hoặc can thiệp vào máy tính hoặc thiết bị di động của Khách Hàng khác hoặc Nền Tảng HotSeller hoặc Dịch Vụ;

(g) sử dụng Nền Tảng HotSeller hoặc Dịch Vụ không tuân theo chính sách sử dụng được cho phép của bất kỳ mạng máy tính có kết nối, bất kỳ tiêu chuẩn sử dụng mạng Internet và bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào được áp dụng;

(h) thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự Dịch Vụ do HotSeller cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của HotSeller]; và

(i) hành động gây mất uy tín của HotSeller và/hoặc Nền Tảng HotSeller dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Nhà Bán Hàng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của HotSeller và/hoặc Nền Tảng HotSeller.

2.3 Tính Sẵn Có Của Nền Tảng HotSeller Và Dịch Vụ

Khách Hàng đồng ý rằng HotSeller có thể, tùy từng thời điểm, tiến hành nâng cấp, sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp hoặc xóa bỏ, toàn bộ hoặc một phần Nền Tảng HotSeller hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào trên Nền Tảng HotSeller phù hợp với quy định của pháp luật.

2.4 Khả Năng Tương Thích Trên Nền Tảng HotSeller

Các phiên bản định tuyến, trình duyệt và thiết bị có thể có phần cứng hoặc chế độ cài đặt không tương thích với Nền Tảng HotSeller. Mặc dù HotSeller liên tục phát triển Nền Tảng HotSeller trong phạm vi tối đa có thể nhằm hỗ trợ tất cả các thiết bị và phiên bản được sử dụng phổ biến trên thị trường và tất cả các trình duyệt mà có thể truy cập được vào Nền Tảng HotSeller, HotSeller không đảm bảo khả năng tương thích của các thiết bị di động chuyên biệt hoặc phần cứng chuyên biệt khác trên Nền Tảng HotSeller.

2.5 Quyền, Nhưng Không Phải Nghĩa Vụ Về Điều Chỉnh Nội Dung

HotSeller bảo lưu quyền được thực hiện:

(a) giám sát, sàng lọc hoặc kiểm soát bất kỳ hoạt động, nội dung hoặc tài liệu nào trên Nền Tảng HotSeller và/hoặc Dịch Vụ. HotSeller có toàn quyền quyết định về việc tiến hành điều tra bất kỳ vi phạm nào đối với Điều Khoản Sử Dụng và có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào mà HotSeller cho là phù hợp;

(b) ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập của bất kỳ Người Dùng nào không tuân thủ (theo toàn quyền quyết định của HotSeller) đối với Nền Tảng HotSeller và/hoặc Dịch Vụ;

(c) báo cáo bất kỳ hoạt động nào mà HotSeller có cơ sở để nghi ngờ là vi phạm quy định pháp luật hoặc theo quy định của cơ quan chức năng và để hợp tác với cơ quan chức năng; và/hoặc;

(d) yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin và dữ liệu nào có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào Nền Tảng HotSeller vào bất kỳ thời gian nào; và để thực hiện quyền của HotSeller theo điều khoản này nếu bạn từ chối tiết lộ thông tin và/hoặc dữ liệu đó; hoặc nếu HotSeller có cơ sở hợp lý để nghi ngờ bạn đã cung cấp thông tin và/hoặc dữ liệu không chính xác, gây hiểu nhầm hoặc gian lận.

2.6 Chính Sách Bảo Mật

Việc bạn sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào Nền Tảng HotSeller phải tuân theo Chính Sách Bảo Mật được quy định tại www.hotseller.vn/privacy. 

3. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

3.1 Hạn Chế: Khách Hàng đã vi phạm hoặc có hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này và Khách Hàng đã bị đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn việc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ sẽ không được sử dụng Dịch Vụ ngay cả khi đã đáp ứng các yêu cầu của Điều 3.2 dưới đây.

3.2 Điều Khoản Sử Dụng Chung: Bạn đồng ý:

(a) thực hiện bất kỳ hoạt động liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ một cách trung thực và hợp pháp; và

(b) đảm bảo rằng bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu được bạn đăng tải hoặc tạo ra trên Nền Tảng HotSeller hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ là chính xác và bạn đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm về thông tin và dữ liệu đó.

HotSeller có thể hủy bỏ hoặc từ chối cho phép bạn sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ khi HotSeller cho rằng hoặc có cơ sở để nghi ngờ rằng bạn đã sử dụng Dịch Vụ hoặc thực hiện giao dịch theo cách thức không phù hợp hoặc gian lận. Để tránh nhầm lẫn, việc sử dụng Dịch Vụ một cách không phù hợp hoặc gian lận bao gồm hành vi lạm dụng khuyến mại và/hoặc hoạt động gian lận trên hệ thống của chúng tôi.

4. KHÁCH HÀNG SỞ HỮU TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG HOTSELLR

4.1 Tên Người Dùng/Mật Khẩu: Một số Dịch Vụ nhất định được cung cấp trên Nền Tảng HotSeller có thể yêu cầu bạn phải tạo Tài Khoản Người Dùng HotSeller hoặc yêu cầu bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân. Nếu bạn yêu cầu để tạo Tài Khoản Người Dùng HotSeller, Tên Người Dùng và Mật Khẩu có thể là:

(a) do HotSeller xác định và cấp cho bạn; hoặc

(b) do bạn cung cấp và được HotSeller chấp nhận theo toàn quyền quyết định của HotSeller về việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào Nền Tảng HotSeller. HotSeller có quyền, vào bất kỳ thời điểm nào, yêu cầu bạn cập nhật Dữ Liệu Cá Nhân hoặc hủy bỏ ngay lập tức hiệu lực của Tên Người Dùng và/hoặc Mật Khẩu và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Tổn Thất nào mà bạn phải chịu hoặc do bạn gây ra hoặc vì bất kỳ lý do nào liên quan đến yêu cầu hoặc sự hủy bỏ của HotSeller. Bạn đồng ý thay đổi Mật Khẩu vào từng thời điểm và giữ bí mật Tên Người Dùng và Mật Khẩu, cũng như bảo mật Tài Khoản Người Dùng HotSeller của bạn và tự chịu trách nhiệm về việc tiết lộ hoặc sử dụng Tên Người Dùng và/hoặc Mật Khẩu (cho dù việc sử dụng đó có được phép hay không). Bạn phải thông báo ngay lập tức cho HotSeller nếu bạn biết rằng hoặc có lý do để nghi ngờ tính bảo mật của Tên Người Dùng và/hoặc Mật Khẩu đã bị xâm phạm hoặc Tên Người Dùng và/hoặc Mật Khẩu đã bị sử dụng trái phép hoặc nếu có yêu cầu cập nhập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

(c) Khách Hàng có thể nhận thư điện tử khuyến mại, tin nhắn văn bản SMS và/hoặc tin nhắn tại ứng dụng hoặc thông báo từ HotSeller theo cách thức phù hợp với chính sách của HotSeller và quy định pháp luật áp dụng. Trong trường hợp Khách Hàng không muốn tiếp tục nhận các thông báo như vậy, Khách Hàng có quyền từ chối bằng cách nhấp vào liên kết hiển thị ở cuối thông báo hoặc thiết lập lại Tài Khoản Người Dùng HotSeller.

4.2 Mục Đích Sử Dụng/Truy Cập: Bạn đồng ý và thừa nhận rằng việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào Nền Tảng HotSeller và mọi thông tin, dữ liệu hoặc thông tin liên lạc được khởi tạo từ Tài Khoản Người Dùng HotSeller của bạn được xem là, theo từng trường hợp:

(a) bạn truy cập vào Nền Tảng HotSeller và/hoặc bạn sử dụng Dịch Vụ; hoặc

(b) bạn đăng tải, truyền gửi và công bố thông tin, dữ liệu hoặc thông tin liên lạc một cách hợp lệ.

Bạn sẽ chịu sự ràng buộc khi truy cập vào Nền Tảng HotSeller và/hoặc sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào từ Tài Khoản Người Dùng HotSeller của bạn (cho dù lượt truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ đó có được bạn cho phép hay không) và HotSeller có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) hành động, phản hồi hoặc giữ cho bạn chịu toàn bộ trách nhiệm đối với những hành động đăng tải, chuyển phát và công bố thông tin, dữ liệu hoặc thông tin liên lạc như thể những hành động này do chính bạn thực hiện. Bạn sẽ bồi thường bất kỳ và toàn bộ Tổn Thất cho HotSeller nếu HotSeller có bất kỳ Tổn Thất nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng Tài Khoản Người Dùng HotSeller của bạn.

5. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

5.1 Quyền Sở Hữu: HotSeller, bên cấp phép cho HotSeller hoặc nhà cung cấp Dịch Vụ của HotSeller sở hữu, cấp phép và kiểm soát toàn bộ Sở Hữu Trí Tuệ trên Nền Tảng HotSeller và đối với các Tài Liệu trên Nền Tảng HotSeller. HotSeller bảo lưu quyền thực thi Sở Hữu Trí Tuệ của chúng tôi trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép.

5.2 Hạn Chế Sử Dụng: Không có bất kỳ nội dung nào trên Nền Tảng HotSeller, hoặc bất kỳ Tài Liệu nào được làm lại, thiết kế lại, tách rời, thay đổi, phân phối, tái xuất bản, hiển thị lại, phát sóng, sao chép, làm mẫu, chuyển giao hoặc truyền tải lại theo bất kỳ cách thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc được lưu trữ trong hệ thống thông tin hoặc được cài đặt trên bất kỳ hệ thống máy chủ, hệ thống hoặc thiết bị nào mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của HotSeller hoặc của chủ sở hữu bản quyền có liên quan. Phụ thuộc vào Điều 5.3, bạn chỉ được chúng tôi cho phép tải xuống, in hoặc sử dụng Tài Liệu cho mục đích cá nhân và phi thương mại, với điều kiện bạn không được sửa đổi nội dung Tài Liệu và HotSeller hoặc các chủ sở hữu bản quyền có liên quan vẫn giữ tất cả bản quyền và các thông báo của chủ sở hữu quy định trong Tài Liệu.

5.3 Nhãn Hiệu: Không có bất kỳ thông tin nào trên Nền Tảng HotSeller và trong Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được hiểu là cho phép, dù rõ ràng hoặc ngụ ý, ám chỉ hoặc được hiểu theo bất kỳ cách nào khác rằng bạn có quyền sử dụng bất kỳ giấy phép hoặc có quyền sử dụng (bao gồm dưới dạng thẻ meta hoặc đường dẫn liên kết đến một trang web khác) bất kỳ Nhãn Hiệu nào được hiển thị trên Dịch Vụ mà không có sự cho phép bằng văn bản của HotSeller hoặc bất kỳ chủ sở hữu Nhãn Hiệu nào khác.

6. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG CUNG CẤP CHO HOTSELLER

6.1 Bạn cấp cho HotSeller quyền trên cơ sở không độc quyền để sử dụng các tài liệu hoặc thông tin mà bạn cung cấp trên Nền Tảng HotSeller và/hoặc cung cấp cho HotSeller, bao gồm nhưng không giới hạn các câu hỏi, đánh giá, nhận xét và đề xuất (gọi chung là “Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp”). Khi bạn đăng nhận xét hoặc đánh giá lên Nền Tảng HotSeller, bạn cũng cấp cho HotSeller quyền được sử dụng tên mà bạn sử dụng hoặc Tên Người Dùng của bạn đã đưa ra đánh giá, nhận xét hoặc nội dung khác. Bạn không được sử dụng thư điện tử giả, giả mạo danh tính của người khác hoặc sử dụng địa chỉ thư điện tử gây hiểu lầm cho HotSeller hoặc các bên thứ ba về Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ phải công bố, xóa bỏ hoặc chỉnh sửa Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp.

7. CHẤM DỨT

7.1 Chấm dứt bởi HotSeller: HotSeller có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Nền Tảng HotSeller hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ hoặc xóa Tài Khoản Người Dùng HotSeller của bạn trong các trường hợp sau:

(a) bạn vi phạm các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này, các điều khoản hoặc chính sách bổ sung dành riêng cho Dịch Vụ;

(b) HotSeller thực hiện theo yêu cầu của pháp luật, hoặc do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án;

(c) HotSeller có cơ sở để tin rằng hành vi của bạn đã gây ra tổn hại hoặc tổn thất cho người dùng, bên thứ ba hoặc Google - ví dụ: tấn công, lừa đảo, quấy rối, gửi thư rác, lừa dối người khác hoặc sao chép nội dung không thuộc về bạn;

(d) trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thông tin bạn cung cấp cho HotSeller là không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam;

(e) bạn vi phạm quy chế hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Nền Tảng HotSeller;

(f) bạn không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Nền Tảng HotSeller liên tục trong ba (3) tháng;

(g) bạn phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp bạn tiếp tục hoạt động có thể gây cho Nền Tảng HotSeller trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Người Dùng khác của Nền Tảng HotSeller, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Nếu bạn cho rằng Tài Khoản Người Dùng HotSeller của mình đã bị tạm ngưng hoặc chấm dứt do lỗi, bạn có thể khiếu nại đến trung tâm hỗ trợ HotSeller. 

7.2 Chấm Dứt bởi Bạn: Bạn có toàn quyền ngừng truy cập Nền Tảng hoặc sử dụng Dịch Vụ theo ý muốn của mình. Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch Vụ bằng cách hủy kích hoạt Tài Khoản Người Dùng, xóa ứng dụng di động và ngừng truy cập vào Nền Tảng bất kỳ lúc nào.

8. THÔNG BÁO

8.1 Thông Báo Từ HotSeller: Tất cả các thông báo hoặc thông tin liên lạc khác được xem là đã gửi cho bạn nếu:

(a) được gửi cho bạn qua bất kỳ phương thức in ấn hoặc điện tử mà HotSeller lựa chọn, sẽ được coi là đã được thông báo đến bạn vào ngày thông báo được công bố hoặc phát sóng; hoặc

(b) được gửi qua đường bưu điện hoặc gửi đến địa chỉ của bạn, sẽ được xem là bạn đã nhận được vào ngày ký nhận thông báo. 

8.2 Thông Báo Từ bạn: Bạn chỉ có thể thông báo cho HotSeller bằng văn bản được gửi đến địa chỉ văn phòng đăng ký của chúng tôi hoặc địa chỉ thư điện tử được chỉ định của HotSeller hoặc liên lạc với chúng tôi thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng tại hotseller.vn, và HotSeller chỉ được xem là đã nhận được thông báo sau khi ký nhận thông báo đó (nếu thông báo được gửi bằng văn bản). Mặc dù HotSeller cố gắng phản hồi nhanh chóng các thông báo từ bạn, HotSeller không thể đảm bảo rằng HotSeller sẽ luôn phản hồi nhanh nhất.

8.3 Các Phương Thức Khác: Không ảnh hưởng đến các Điều 8.1 và 8.2 trên đây, HotSeller có quyền thay đổi các phương thức thông báo thông tin vào từng thời điểm (bao gồm nhưng không giới hạn đối với thư điện tử, tin nhắn văn bản SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử khác) vào thời gian hoặc thời điểm mà thông báo được gửi.

9. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1 Quyền Và Yêu Cầu Bồi Thường: Trừ khi được quy định khác đi trong Điều Khoản Sử Dụng này, quyền và yêu cầu bồi thường của HotSeller theo Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được tích lũy và không ảnh hưởng đến và thêm vào bất kỳ quyền hoặc yêu cầu bồi thường nào khác của HotSeller theo quy định của pháp luật. Việc HotSeller không thực hiện bất kỳ quyền hoặc yêu cầu bồi thường nào theo Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc theo pháp luật (trừ trường hợp được quy định rõ trong Điều Khoản Sử Dụng này hoặc theo pháp luật nếu có) sẽ không được xem là cản trở hoặc ngăn cản việc HotSeller thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác theo quy định của pháp luật.

9.2 Không Từ bỏ: Việc HotSeller không thực thi Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không được xem là HotSeller đã từ bỏ quyền được thực hiện các điều khoản đó và việc không thực thi này sẽ không ảnh hưởng đến quyền được thực thi Điều Khoản Sử Dụng trong tương lai. HotSeller vẫn có quyền thực hiện các quyền và yêu cầu bồi thường của mình trong bất kỳ trường hợp khi bạn vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này.

9.3 Hiệu Lực Từng Phần: Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng được coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi ở bất kỳ khía cạnh nào, thì tính pháp lý, tính hợp lệ và tính thực thi của những điều khoản khác trong Điều Khoản Sử Dụng này và phần còn lại của điều khoản bị ảnh hưởng trong Điều Khoản Sử Dụng này vẫn tiếp tục có hiệu lực; và có hiệu lực như thể những nội dung bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi đã bị xóa bỏ khỏi Điều Khoản Sử Dụng này.

9.4 Luật Điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp: Việc sử dụng Nền Tảng HotSeller và/hoặc Dịch Vụ và các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm sự tồn tại, hiệu lực, cách giải thích, cách thực hiện, vi phạm hoặc chấm dứt các Điều Khoản Sử Dụng này; hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các nghĩa vụ ngoài hợp đồng phát sinh hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này thì vụ việc tranh chấp đó sẽ được đưa ra xét xử và giải quyết cuối cùng bởi Trung tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) thuộc Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam phù hợp với các Quy Tắc Trọng Tài của Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“Quy tắc VIAC”), các quy tắc trọng tài này được xem như là dẫn chiếu đến Điều 9.4 này. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba (3) trọng tài viên. Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Việt.

9.5 Sửa Lỗi: Mọi lỗi về đánh máy, văn thư, hoặc các lỗi hoặc thiếu sót khác trong bất kỳ chấp thuận, hóa đơn hoặc tài liệu nào khác từ phía HotSeller sẽ có thể được HotSeller đính chính lại mà không làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm nào đối với HotSeller.

9.6 Sự Ràng Buộc và Đồng Bộ: Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ tài liệu lưu trữ nào (bao gồm tài liệu về bất kỳ cuộc trò chuyện qua điện thoại liên quan đến Nền Tảng HotSeller và Dịch Vụ, nếu có) do HotSeller hoặc các nhà cung cấp Dịch Vụ của HotSeller lưu giữ liên quan đến Nền Tảng HotSeller và Dịch Vụ sẽ là cơ sở có giá trị ràng buộc và là bằng chứng sau cùng về bất kỳ thông tin và/hoặc dữ liệu nào được chuyển giao giữa HotSeller và bạn. Bạn theo đây đồng ý rằng tất cả các tài liệu như vậy đều có thể được xem là bằng chứng và bạn sẽ không phản đối hoặc tranh chấp về khả năng chấp nhận, độ tin cậy, độ chính xác hoặc tính xác thực của các tài liệu này chỉ vì lý do các tài liệu này ở dạng điện tử hoặc trích xuất từ hệ thống máy tính và bạn từ bỏ bất kỳ quyền của mình, nếu có, để phản đối theo đó

9.7 Giao Thầu Phụ và Chỉ Định: HotSeller có quyền chỉ định hoặc giao nhà thầu phụ thực hiện bất kỳ phần nội dung công việc nào của HotSeller liên quan đến Nền Tảng HotSeller và/hoặc Dịch Vụ và HotSeller có quyền sử dụng bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ và/hoặc đại lý ủy quyền theo các điều khoản và điều kiện mà HotSeller cho là phù hợp.

9.8 Chuyển Nhượng: Bạn không được chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của HotSeller. HotSeller có quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

9.9 Trường Hợp Bất Khả Kháng: HotSeller sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện, lỗi, gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) hoặc bất kỳ sự không chính xác, không đáng tin cậy hoặc không phù hợp nào trên Nền Tảng HotSeller và/hoặc nội dung của Dịch Vụ nếu điều này là do, toàn bộ hoặc một phần, trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ một sự kiện hoặc lỗi nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của HotSeller.

PHỤ ĐÍNH – ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

1. Định Nghĩa:

1.1. “Khách Hàng” hoặc “Người Mua” có nghĩa là các tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ trên Nền Tảng HotSeller.

1.2. “Sở Hữu Trí Tuệ” có nghĩa là tất cả quyền tác giả, sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên miền, quyền thiết kế, quyền cơ sở dữ liệu, tên thương mại hoặc tên doanh nghiệp, quyền bảo vệ bí mật thương mại và thông tin bảo mật, quyền bảo vệ lợi thế thương mại và danh tiếng, và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tương tự khác và tất cả các đơn đăng ký các quyền này, cho dù ở hiện tại hay được tạo ra trong tương lai, ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới, cho dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, và tất cả các quyền lợi, đặc quyền, quyền khởi kiện, bồi thường thiệt hại, và yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với bất kỳ hành vi vi phạm đến các quyền này, dù hành vi vi phạm này được thực hiện ở quá khứ, hiện tại hoặc trong tương lai.

1.3. “HotSeller”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” đề cập đến Công Ty Cổ Phần Vietlife, một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314949092, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Đăng Ký Kinh Doanh cấp đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 3 năm 2018 (được sửa đổi tại từng thời điểm), có trụ sở chi nhánh tại: Tòa nhà Viettronic Thủ Đức 30 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

1.4. “Tổn Thất” có nghĩa là tất cả tiền phạt, tổn thất, chi phí dàn xếp, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý và phí luật sư), các khoản phí, hành động, thủ tục, khiếu nại, yêu cầu và các yêu cầu bồi thường khác, cho dù có thể lường trước được hay không.

1.5. “Tài Liệu” có nghĩa là bao gồm thông tin, hình ảnh, đường dẫn liên kết, âm thanh, đồ họa, đoạn phim, phần mềm, ứng dụng và các tài liệu khác được hiển thị hoặc cung cấp trên Nền Tảng HotSeller và các chức năng hoặc dịch vụ được cung cấp trên Nền Tảng HotSeller.

1.6. “Đơn Đặt Hàng” có nghĩa là đơn đặt hàng của Khách Hàng đối với Sản Phẩm được gửi qua Nền Tảng HotSeller phù hợp với quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Mua Bán Hàng Hóa liên quan.

1.7. “Mật Khẩu” có nghĩa là mật khẩu hợp lệ mà Khách Hàng có Tài Khoản Người Dùng với HotSeller có quyền sử dụng cùng với Tên Người Dùng để truy cập Nền Tảng HotSeller và/hoặc sử dụng Dịch Vụ.

1.8. “Dữ Liệu Cá Nhân” có nghĩa là các dữ liệu cá nhân được quy định tại Chính Sách Bảo Mật.

1.9. “Sàn TMĐT HotSeller” hoặc “Nền Tảng HotSeller” có nghĩa là (i) ứng dụng di động có tên là HotSeller được sử dụng trên các thiết bị di động có hệ điều hành Android và iOS được đăng ký hoạt động như là một ứng dụng thương mại điện tử, bao gồm sàn giao dịch thương mại điện tử và khuyến mại trực tuyến do HotSeller (như được định nghĩa dưới đây) sở hữu và vận hành tại Việt Nam và/hoặc (ii) website thương mại điện tử www.hotseller.vn được đăng ký hoạt động như là một website thương mại điện tử, bao gồm sàn giao dịch thương mại điện tử và khuyến mại trực tuyến do HotSeller sở hữu và vận hành tại Việt Nam. Sàn TMĐT HotSeller được thiết lập và hoạt động theo hình thức sàn giao dịch thương mại điện tử và khuyến mại trực tuyến phục vụ thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giới thiệu, mua bán trực tuyến, bao gồm: đăng tin rao vặt trực tuyến, mở các gian hàng để trưng bày, giới thiệu, bán Sản Phẩm và thực hiện khuyến mại bằng các hình thức mã giảm giá, bán hàng với giá thấp hơn giá bán hàng trước đó được áp dụng trong một thời gian nhất định hoặc với một số lượng Khách Hàng nhất định, và các hình thức khuyến mại khác phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

1.10.“Chính Sách Bảo Mật” có nghĩa là chính sách bảo mật được quy định tại www.hotseller.vn/privacy

1.11.“Sản Phẩm” có nghĩa là các hàng hóa, dịch vụ được Nhà Bán Hàng cung cấp thông qua Nền Tảng HotSeller.

1.12.“Tài Liệu Bị Cấm” có nghĩa là bất kỳ thông tin, đồ họa, ảnh, dữ liệu và/hoặc bất kỳ tài liệu khác có nội dung:

(a) chứa vi rút máy tính hoặc mã xâm nhập, mã phá hoại hoặc chương trình gây hại khác;

(b) vi phạm bất kỳ Sở Hữu Trí Tuệ hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác của bên thứ ba;

(c) phỉ báng, bôi nhọ hoặc đe dọa;

(d) tục tĩu, khiêu dâm, khiếm nhã, giả mạo, gian lận, ăn cắp, có hại, hoặc có nội dung bất hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành; và/hoặc

(e) được xem là xúc phạm và/hoặc bị phản đối theo ý kiến riêng của chúng tôi.

1.13. “Dịch Vụ” có nghĩa là các dịch vụ, thông tin và các chức năng do chúng tôi cung cấp trên Nền Tảng HotSeller.

1.14. “Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp” được định nghĩa trong Điều 6.1 của Điều Khoản Sử Dụng này.

1.15. “Điều Khoản và Điều Kiện Mua Bán Hàng Hóa” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc mua Sản Phẩm của Khách Hàng.

1.16. “Điều Khoản Sử Dụng” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc Khách Hàng sử dụng Nền Tảng HotSeller và/hoặc Dịch Vụ.

1.17. “Nhãn Hiệu” có nghĩa là bất kỳ dấu hiệu được sử dụng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của các tổ chức hoặc cá nhân khác nhau, bao gồm nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và logo được sử dụng và hiển thị trên Nền Tảng HotSeller, bao gồm Nhãn Hiệu đã được đăng ký và chưa được đăng ký của HotSeller hoặc các bên thứ ba.

1.18. “Tên Người Dùng” là tên hoặc mã nhận dạng đăng nhập duy nhất để xác định Khách Hàng có tài khoản với HotSeller.

1.19. “Mã Giảm Giá” có nghĩa là mã khuyến mại, phiếu mua hàng, phiếu mua hàng giảm giá mà bạn có thể sử dụng, tùy theo các điều khoản và điều kiện khác, để thanh toán các giao dịch mua hàng trên Nền Tảng HotSeller.

1.20. “Bạn” và “của bạn” dùng để chỉ những cá nhân từ 18 tuổi trở lên hoặc dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

1.21. “Ngày Làm Việc” có nghĩa là ngày mà các ngân hàng thường mở cửa hoạt động tại Việt Nam (không bao gồm các ngày lễ, ngày Thứ bảy và Chủ nhật).

1.22. “Chính Sách Đổi Trả hàng” có nghĩa là chính sách đổi trả hàng hóa được quy định tại Chính Sách Đổi Trả Hàng của HotSeller.

1.23. “Nhà Bán Hàng” có nghĩa là các tổ chức, cá nhân trong nước (trong đó có cả HotSeller) và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh, thương mại hợp pháp được HotSeller đồng ý cho phép sử dụng dịch vụ do HotSeller và các bên liên quan cung cấp.

1.24. “Người Dùng” có nghĩa là Khách Hàng đã cài đặt ứng dụng di động HotSeller và đăng ký Tài Khoản Người Dùng trên Nền Tảng HotSeller.

1.25. “Tài Khoản Người Dùng HotSeller” có nghĩa là tài khoản điện tử trên Nền Tảng HotSeller do Khách Hàng đăng ký khởi tạo và được HotSeller chấp nhận kích hoạt khởi tạo để Khách Hàng có thể truy cập Nền Tảng HotSeller và/hoặc sử dụng Dịch Vụ trên Nền Tảng HotSeller.

2. Diễn Giải:

Mọi tham chiếu trong Điều Khoản Sử Dụng này đến bất kỳ điều khoản nào sẽ được hiểu là bao gồm tham chiếu đến điều khoản đó đã được sửa đổi, ban hành lại hoặc bổ sung vào thời điểm có liên quan. Trong Điều Khoản Sử Dụng này, bất cứ khi nào từ “bao gồm” hoặc từ đồng nghĩa được sử dụng, các từ này sẽ được xem là có từ “không giới hạn” theo sau. Trừ khi được quy định rõ ràng khác đi, tất cả các tham chiếu đến ngày có nghĩa là ngày dương lịch và các từ “tháng” hoặc “hàng tháng” cũng như tất cả các tham chiếu đến tháng có nghĩa là tháng dương lịch. Các tiêu đề của mỗi điều khoản được thêm vào nhằm mục đích thuận tiện theo dõi và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích nội dung của các Điều Khoản Sử Dụng. Trong trường hợp có xung đột hoặc mâu thuẫn giữa bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này, cho dù các điều khoản đó có trong cùng một tài liệu hay các tài liệu khác nhau, xung đột hoặc mâu thuẫn đó sẽ được giải quyết theo hướng phù hợp với ngữ cảnh nhất. 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN HÀNG HÓA

1. Sự Tuân Thủ Của Bạn

Bạn đồng ý tuân thủ với tất cả hướng dẫn, thông báo, quy tắc hoạt động, chính sách và chỉ dẫn liên quan đến việc mua Sản Phẩm thông qua Nền Tảng HotSeller, cũng như bất kỳ sửa đổi, điều chỉnh nào đối với những quy định nói trên do HotSeller ban hành vào từng thời điểm (cho dù đó là một phần của việc sử dụng Nền Tảng HotSeller hoặc liên quan đến việc mua Sản Phẩm, thay mặt cho Nhà Bán Hàng). HotSeller có quyền sửa đổi các hướng dẫn, thông báo, quy tắc hoạt động, chính sách và chỉ dẫn vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách thông báo trước cho bạn và bạn được xem là đã biết và chịu sự ràng buộc với những thay đổi, điều chỉnh sau khi những thông báo, điều chỉnh này được công bố trên Nền Tảng HotSeller phù hợp với chính sách của HotSeller và quy định pháp luật áp dụng.

2. Nhà Bán Hàng

Nhà Bán Hàng bán các Sản Phẩm trên Nền Tảng của HotSeller. Thông tin về một Sản Phẩm cụ thể được Nhà Bán hàng bán trên Nền Tảng HotSeller được nêu rõ trên trang mô tả sản phẩm trên Nền Tảng HotSeller. Các Sản Phẩm do Nhà Bán Hàng Bán cho Khách Hàng sẽ chịu sự điều chỉnh của hợp đồng với Khách Hàng tương ứng:

(a) đối với Sản Phẩm do Nhà Bán Hàng (không phải HotSeller) bán, sẽ được thỏa thuận trực tiếp giữa Nhà Bán Hàng đó và bạn; và

(b) đối với Sản Phẩm do HotSeller bán, sẽ được thỏa thuận trực tiếp giữa HotSeller và bạn.

3. Giá Sản Phẩm

3.1 Giá niêm yết trên Nền Tảng HotSeller là giá sau cùng và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT). Giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm và chương trình ưu đãi được áp dụng. Phí vận chuyển và/hoặc phí giao hàng (nếu có), sẽ được hiển thị rõ ràng trên trang thanh toán khi Đơn Đặt Hàng được đặt.

3.2 HotSeller luôn cố gắng đảm bảo chính xác tất cả các thông tin và giá cả hiển thị cho từng Sản Phẩm, tuy nhiên, thỉnh thoảng có thể có một số lỗi hoặc thiếu sót do các yếu tố khách quan. Nếu phát hiện có sai sót về giá, hệ thống sẽ tự động hủy Đơn Đặt Hàng, gửi thư điện tử và tin nhắn văn bản SMS thông báo cho bạn. Sau đó, yêu cầu hoàn tiền sẽ ngay lập tức được thực hiện (nếu Đơn Đặt Hàng đã được thanh toán trước).

3.3 Nhà Bán Hàng trên Nền Tảng HotSeller có thể phân phối cùng một Sản Phẩm với các chính sách giá khác nhau, bạn có quyền tự do lựa chọn và so sánh ưu đãi của Nhà Bán Hàng khác nhau để lựa chọn mức giá hợp lý nhất. HotSeller sẽ không can thiệp vào chính sách giá của Nhà Bán Hàng nếu có tranh chấp.

4. Thông Tin Và Mô Tả Sản Phẩm

Trong trường hợp Sản Phẩm nhận được không giống như mô tả trên Nền Tảng HotSeller, bạn có quyền thông báo cho Nhà Bán Hàng hoặc bộ phận hỗ trợ của HotSeller càng sớm càng tốt sau khi nhận được Sản Phẩm và đồng thời, đảm bảo rằng Sản Phẩm chưa được sử dụng trước khi trả lại. Vui lòng truy cập www.hotseller.vn/chinh-sach-doi-tra-hang/ để biết quy trình áp dụng chi tiết.

5. Đặt Hàng Và Xác Nhận

5.1 Bạn có thể thực hiện Đơn Đặt Hàng bằng cách điền và gửi thông tin được yêu cầu trên Nền Tảng HotSeller. Nhà Bán Hàng sẽ không chấp nhận các Đơn Đặt Hàng được thực hiện theo bất kỳ cách nào khác. Bạn phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin trong Đơn Đặt Hàng.

Để đảm bảo tính công bằng và bảo vệ quyền lợi của tất cả Khách Hàng, HotSeller có quyền từ chối các Đơn Đặt Hàng thuộc (nhưng không giới hạn) các trường hợp sau:

(a) Các Đơn Đặt Hàng không nhằm mục đích sử dụng cá nhân, mua số lượng lớn hoặc phục vụ cho mục đích bán lại. Đối với các Sản Phẩm thuộc ngành hàng điện máy, bạn chỉ được mua tối đa hai (2) Sản Phẩm/ngày và năm (5) Sản Phẩm/tháng. Đối với các Sản Phẩm không thuộc ngành hàng điện máy, bạn chỉ được mua tối đa năm (5) Sản Phẩm/ngày và mười (10) Sản Phẩm/tháng.

(b) Nếu Khách Hàng không tuân thủ bất kỳ quy định, chính sách nào của HotSeller, HotSeller có quyền từ chối Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng cũng như đình chỉ hoặc chấm dứt Tài Khoản Người Dùng HotSeller của Khách Hàng vĩnh viễn mà không cần thông báo trước.

(c) Khách Hàng không thể thay đổi Địa chỉ giao hàng và/hoặc địa chỉ gửi hóa đơn thanh toán mà Khách Hàng đã cung cấp trong quá trình đặt hàng sau khi HotSeller và/hoặc Nhà Bán Hàng nhận được Đơn Đặt Hàng. Để thay đổi thông tin đó, Khách Hàng cần phải hủy Đơn Đặt Hàng hiện tại và đặt một Đơn Đặt Hàng mới với địa chỉ cập nhật chính xác.

5.2 Đơn Đặt Hàng là không thể hủy ngang và hủy vô điều kiện: Tất cả các Đơn Đặt Hàng sẽ được coi là không thể hủy ngang và vô điều kiện khi được gửi thông qua Nền Tảng HotSeller và Nhà Bán Hàng có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xử lý (các) Đơn Đặt Hàng đó mà không cần có thêm chấp thuận từ Khách Hàng và không cần phải thông báo thêm cho Khách Hàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định như đã nêu trong Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng có quyền yêu cầu hủy bỏ hoặc sửa đổi Đơn Đặt Hàng, và Nhà Bán Hàng sẽ cố gắng thực hiện trên cơ sở nỗ lực hợp lý. Tuy nhiên, không ảnh hưởng đến quy định trên đây, Nhà Bán Hàng không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ yêu cầu hủy bỏ hoặc sửa đổi Đơn Đặt Hàng nào.

6. Hình thức thanh toán

6.1 Bạn có quyền thanh toán Đơn Đặt Hàng bằng phương thức (i) thanh toán khi nhận hàng hoặc (ii) thanh toán trực tuyến (bằng thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử có trên Nền Tảng HotSeller). Đối với trường hợp Sản Phẩm được cung cấp bởi Nhà Bán Hàng là thương nhân nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam, bạn đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho HotSeller tiến hành các thủ tục cần thiết với ngân hàng tại Việt Nam để thanh toán cho Nhà Bán Hàng, bao gồm cả việc mua ngoại tệ và chuyển ngoại tệ cho Nhà Bán Hàng tại nước ngoài. Để tránh nhầm lẫn, HotSeller, trong mọi trường hợp, sẽ không được ghi nhận là bên nhập khẩu, xuất khẩu, ký gửi hoặc nhận ký gửi trong bất kỳ tài liệu xuất khẩu hoặc nhập khẩu nào.

6.2 Thông thường, Khách Hàng có quyền lựa chọn một trong các hình thức thanh toán nêu trên khi tiến hành đặt hàng. Tuy nhiên, đối những Đơn Đặt Hàng có giá trị cao từ 50 triệu Đồng trở lên, Khách Hàng không thể lựa chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng. Trong quá trình hoạt động, giá trị đơn hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động thực tế.

6.3 Trừ trường hợp được quy định khác và có thông báo khác bởi HotSeller, bạn sẽ không cần phải thanh toán bất kỳ khoản tiền đặt cọc nào cho Đơn Đặt Hàng. Trong trường hợp bạn nhận được yêu cầu này từ phía HotSeller hoặc bất kỳ Nhà Bán Hàng nào, vui lòng từ chối thanh toán và thông báo với bộ phận hỗ trợ tại ĐÂY để được hỗ trợ thêm. 

6.4 Bạn đồng ý rằng bạn phải tuân theo thỏa thuận người dùng áp dụng cho phương thức thanh toán bạn đã chọn. Bạn không được khiếu nại Nhà Bán Hàng hoặc bất kỳ đại lý ủy quyền nào của Nhà Bán Hàng (có thể bao gồm cả HotSeller) về bất kỳ sự cố, gián đoạn hoặc lỗi nào liên quan đến phương thức thanh toán bạn đã chọn.

7. Thanh Toán An Toàn

7.1 Tất cả thông tin của Khách Hàng giao dịch trên Nền Tảng HotSeller qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ngân hàng đều được bảo mật thông tin bằng mã hóa. Bên cạnh đó, khi thực hiện thanh toán trực tuyến, Khách Hàng vui lòng lưu ý các chi tiết sau:

(a) Chỉ thanh toán trên các website, ứng dụng có chứng chỉ an toàn, bảo mật hệ thống thẻ.

(b) Tuyệt đối không cho người khác mượn thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng của mình để thực hiện thanh toán trên Nền Tảng HotSeller; trong trường hợp phát sinh giao dịch ngoài ý muốn, bạn vui lòng thông báo ngay lập tức để HotSeller có thể hỗ trợ kịp thời.

(c) Kiểm tra thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng của mình thường xuyên để đảm bảo tất cả giao dịch qua thẻ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

8. Thực Hiện Giao Dịch Tại Nền Tảng HotSeller

8.1 Quy trình mua sắm trên Nền Tảng HotSeller của bạn về cơ bản sẽ được thực hiện theo trình tự sau (lưu ý: các giao diện và hình ảnh dưới đây chỉ mang tính chất minh họa và giao diện này có thể thay đổi tại từng thời điểm):

 

Cách 1: Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD/ Cash on Delivery)

(a) Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về Sản Phẩm trên Nền Tảng HotSeller.

(b) Bước 2: Người Mua đặt mua Sản Phẩm trên Nền Tảng HotSeller và đến bước thanh toán Người Mua chọn “Thanh toán khi nhận hàng” trong phần “Phương thức thanh toán”.

(c) Bước 3: HotSeller gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng cho Người Mua.

(d) Bước 4: Đơn Đặt Hàng được thực hiện và giao hàng trong thời gian quy định. Trạng thái Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng sẽ được cập nhật trên Nền Tảng HotSeller, email hoặc tin nhắn đến cho Khách Hàng.

 

Cách 2: Thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ

(a) Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về Sản Phẩm trên Nền Tảng HotSeller.

(b) Bước 2: Người Mua đặt mua Sản Phẩm trên Nền Tảng HotSeller và đến bước thanh toán Người Mua chọn “Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ” trong phần “Phương thức thanh toán”.

(c) Bước 3: Người Mua cung cấp thông tin thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ để hoàn tất thanh toán cho Đơn Đặt Hàng. 

(d) Bước 4: HotSeller gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng cho Người Mua trong trường hợp thanh toán thành công. 

(e) Bước 5: Đơn Đặt Hàng được thực hiện và giao hàng trong thời gian quy định. Trạng thái Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng sẽ được cập nhật trên Nền Tảng HotSeller, email hoặc tin nhắn đến cho Khách Hàng.

(f) Bước 6: Người Mua nhận hàng. 

Đối với phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng, Khách Hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán trả góp bằng thẻ tín dụng đối với các Sản Phẩm được áp dụng phù hợp với chương trình hợp tác giữa HotSeller và ngân hàng phát hành thẻ tín dụng của Khách Hàng. Quy trình này sẽ tuân theo quy định và hướng dẫn của từng ngân hàng và được công bố công khai trên Nền Tảng HotSeller.

 

Cách 3: Thanh toán trực tuyến bằng ví điện tử của Người Mua được cung cấp bởi các đơn vị hợp tác với HotSeller

(a) Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về Sản Phẩm trên Nền Tảng HotSeller.

(b) Bước 2: Người Mua đặt mua Sản Phẩm trên Nền Tảng HotSeller và đến bước thanh toán Người Mua chọn ví điện tử có liên quan được hỗ trợ trên Nền Tảng HotSeller trong “Phương thức thanh toán”.

(c) Bước 3: HotSeller gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng cho Người Mua trong trường hợp thanh toán thành công. 

(d) Bước 4: Đơn Đặt Hàng được thực hiện và giao hàng trong thời gian quy định. Trạng thái Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng sẽ được cập nhật trên Nền Tảng HotSeller, email hoặc tin nhắn đến cho Khách Hàng.

(e) Bước 5: Người Mua nhận hàng.

Lưu ý:

(a) Đối với mã mua hàng điện tử, Người Mua có thể lựa chọn nhận mã mua hàng điện tử theo hình thức thanh toán trực tuyến. Sau khi hoàn tất thanh toán, mã mua hàng điện tử sẽ được gửi tới Người Mua qua tin nhắn điện thoại, tin nhắn ngay trên Nền Tảng HotSeller trong tài khoản của Người Mua hoặc email do Người Mua đã cung cấp.

(b) Trong mọi trường hợp, Khách Hàng có quyền tra cứu thông tin giao dịch qua thư điện tử đã đăng ký tại Nền Tảng HotSeller. Ngoài ra, Khách Hàng có quyền tra cứu được lịch sử giao dịch khi đăng nhập vào tài khoản của mình trên Nền Tảng HotSeller, vào mục Quản Lý Đơn đặt hàng. 

(c) Trường hợp Khách Hàng muốn chỉnh sửa thông tin, Khách Hàng thông báo cho HotSeller tại http://www.hotseller.vn/contact .

9. Giao Sản Phẩm

9.1 Địa Chỉ: Sản Phẩm có thể được Nhà Bán Hàng giao trực tiếp, gửi qua bưu điện, hoặc được vận chuyển bởi đối tác vận chuyển được liệt kê trên Nền Tảng HotSeller đến địa chỉ đã được Khách Hàng cung cấp trong Đơn Đặt Hàng.

9.2 Theo Dõi: Bạn có thể theo dõi trạng thái giao hàng tại trang “Theo Dõi Đơn Đặt Hàng” trên Nền Tảng HotSeller.

9.3 Khung Thời Gian Giao Hàng: Bạn xác nhận rằng việc giao Sản Phẩm sẽ phụ thuộc vào tình trạng sẵn có của Sản Phẩm. Nhà Bán Hàng sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để giao Sản Phẩm cho bạn trong khung thời gian giao hàng được nêu trên trang thông tin nơi Sản Phẩm được đăng bán, nhưng bạn thừa nhận rằng mặc dù thông tin kho hàng trên Nền Tảng HotSeller được cập nhật thường xuyên, nhưng có thể trong một số trường hợp, Sản Phẩm có thể không có sẵn trong thời gian giữa đợt cập nhật thông tin. Tất cả các khung thời gian giao hàng được đưa ra chỉ là ước tính và có thể xảy ra chậm trễ. Nếu việc giao Sản Phẩm của bạn bị chậm trễ, HotSeller sẽ thông báo cho bạn qua thư điện tử và Sản Phẩm của bạn sẽ được gửi ngay khi Nhà Bán Hàng có hàng.

9.4 Đối với các Sản Phẩm do HotSeller trực tiếp phân phối, HotSeller, thông qua đối tác vận chuyển của HotSeller thực hiện giao hàng trên phạm vi toàn quốc, trừ trường hợp một số khu vực bị giới hạn giao hàng được thể hiện rõ trên phần thông tin Sản Phẩm.

9.5 Đối với Sản Phẩm do Nhà Bán Hàng phân phối, khu vực giao hàng có thể bị giới hạn theo thông tin cập nhật trên Nền Tảng HotSeller. Trong một số trường hợp, nếu khu vực giao hàng không được cập nhật kịp thời tại thời điểm Khách Hàng đặt hàng, HotSeller sẽ liên hệ Khách Hàng để thông báo chi tiết.

9.6 Đơn vị vận chuyển sẽ luôn cố gắng giao Sản Phẩm đến tận nhà cho Khách Hàng bất cứ khi nào có thể. Tuy nhiên, tùy thuộc vào địa điểm giao nhận mà đơn vị vận chuyển có thể hoặc không thể giao Sản Phẩm đến tận nhà cho Khách Hàng do sự khác biệt trong chính sách quản lý của mỗi địa điểm (ví dụ như căn hộ/ chung cư hay tòa nhà văn phòng). Trong những trường hợp này, Khách Hàng vui lòng hỗ trợ đơn vị vận chuyển bằng cách nhận hàng tại tầng trệt/sảnh. Trong trường hợp Khách Hàng hướng dẫn các đại lý ủy quyền của HotSeller để Sản Phẩm của Khách Hàng đến địa điểm cụ thể như bên ngoài căn hộ hoặc theo chỉ dẫn cụ thể của Khách Hàng về địa điểm giao hàng, việc giao hàng đó sẽ do Khách Hàng chịu rủi ro và Khách Hàng chấp nhận mọi trách nhiệm và rủi ro bị mất mát, trộm cắp và thiệt hại.

10. Nhận hàng và kiểm tra

10.1 HotSeller áp dụng chính sách “Không hỗ trợ đồng kiểm khi nhận hàng”. Theo đó, Khách Hàng khi nhận hàng sẽ không được mở kiện hàng ra xem mà chỉ được kiểm tra các yếu tố bên ngoài của kiện hàng. Khách Hàng chỉ có quyền mở kiện hàng sau khi đã thanh toán đầy đủ cho nhân viên vận chuyển (đối với hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng).

10.2 Nếu Khách Hàng phát hiện kiện hàng có dấu hiệu móp méo, không còn nguyên vẹn hoặc sai thông tin người nhận, Khách Hàng có quyền từ chối nhận kiện hàng. Đối với Đơn Đặt Hàng đã được thanh toán trả trước, khi Khách Hàng từ chối nhận kiện hàng, HotSeller sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền trong vòng mười (10) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được yêu cầu phù hợp của Khách Hàng.

10.3 Nếu Khách Hàng không hài lòng hoặc Sản Phẩm có vấn đề sau khi đã nhận hàng và thanh toán, Khách Hàng có quyền khiếu nại đến HotSeller trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận hàng. Khoản thanh toán mà Khách Hàng đã thanh toán cho Đơn Đặt Hàng sẽ được hoàn trả sau khi có kết quả giải quyết khiếu nại của HotSeller đối với khiếu nại của Khách Hàng. Mọi thông tin và hướng dẫn cách khiếu nại đến HotSeller, vui lòng tham khảo thêm tại ĐÂY.

11. Rủi Ro Và Sở Hữu Sản Phẩm

11.1 Rủi ro về hư hỏng hoặc mất mát Sản Phẩm sẽ chuyển sang Khách Hàng vào thời điểm HotSeller giao hàng hoặc nếu bên giao Sản Phẩm vận chuyển Sản Phẩm không đúng cách, rủi ro về hư hỏng hoặc mất mát Sản Phẩm sẽ chuyển sang Khách Hàng tại thời điểm HotSeller giao hàng cho bên giao Sản Phẩm.

11.2 Không ảnh hưởng đến việc giao hàng và chuyển giao rủi ro đối với Sản Phẩm hoặc bất kỳ điều khoản nào khác trong Điều Khoản Sử Dụng này, quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ không được chuyển giao cho Khách Hàng cho đến khi HotSeller nhận được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản toàn bộ giá bán Sản Phẩm và HotSeller nhận được thanh toán khi đến hạn của tất cả các Sản Phẩm khác được HotSeller đồng ý bán cho Khách Hàng.

11.3 Khách Hàng đồng ý với HotSeller rằng Khách Hàng sẽ thông báo ngay cho HotSeller về bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến quyền lợi của HotSeller đối với Sản Phẩm và Khách Hàng sẽ cung cấp cho HotSeller bất kỳ thông tin nào liên quan đến Sản Phẩm mà HotSeller có quyền yêu cầu tùy từng thời điểm.

11.4 Cho đến khi quyền sở hữu Sản Phẩm được chuyển cho Khách Hàng (với điều kiện Sản Phẩm vẫn còn và chưa được bán lại) HotSeller có quyền yêu cầu Khách Hàng trả lại Sản Phẩm cho HotSeller và trong trường hợp Khách Hàng không tuân thủ, HotSeller có quyền thực hiện các hành động pháp lý để yêu cầu Khách Hàng trả lại Sản Phẩm và đồng thời có quyền yêu cầu Khách Hàng bồi thường thiệt hại và tất cả các chi phí khác, bao gồm nhưng không giới hạn chi phí pháp lý mà HotSeller phải chịu.

12. Chính Sách Về Hàng Giả, Hàng Nhái, Hàng Không Đúng Chất Lượng

12.1 HotSeller hướng đến việc cung cấp Sản Phẩm có chất lượng tốt nhất cho Khách Hàng qua các Sản Phẩm được đăng bán tại Nền Tảng HotSeller và từ chối bán các Sản Phẩm vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam (bao gồm nhưng không giới hạn Sản Phẩm sản xuất trái phép, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ).

12.2 Nhà Bán Hàng được yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của Sản Phẩm, cũng như chịu trách nhiệm trước Khách Hàng và pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Đối với các trường hợp phát hiện bất kỳ Sản Phẩm vi phạm nào, HotSeller sẽ áp dụng biện pháp chế tài đối với hành vi vi phạm của Nhà Bán Hàng và/hoặc có biện pháp khắc phục đối với hành vi này, tùy theo quyết định và chính sách của HotSeller.

12.3 Trong trường hợp Khách Hàng phát hiện bất kỳ Sản Phẩm vi phạm nào, vui lòng thông báo ngay cho HotSeller bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng tại ĐÂY để được xác thực thông tin và hỗ trợ.

13. Thay Đổi Hoặc Hủy Bỏ Giao Dịch Tại Nền Tảng HotSeller

13.1 Nếu yêu cầu hủy giao dịch được thực hiện trước khi Đơn Đặt Hàng được chuyển sang trạng thái “Đã được đóng gói và đang được chuyển đến đối tác giao hàng”, Khách Hàng có thể (i) Đăng nhập vào Tài Khoản Người Dùng HotSeller trên Nền Tảng HotSeller, chọn phần Quản Lý đơn hàng và nhấn vào nút HỦY ĐƠN HÀNG đồng thời thực hiện các bước cần thiết theo hướng dẫn; hoặc (ii) liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng tại hotline chăm sóc khách hàng 0862363969 hoặc http://www.hotseller.vn/contact (từ 9:00 sáng đến 18:00 giờ tối) để được hỗ trợ (trong trường hợp Khách Hàng mua hàng trên Nền Tảng HotSeller mà không đăng nhập tài khoản). Lưu ý: Số hotline có thể được thay đổi tại từng thời điểm và được cập nhật trên website.

13.2 Nếu yêu cầu hủy giao dịch được thực hiện sau khi Đơn Đặt Hàng được chuyển qua trạng thái “Đã được đóng gói và đang được chuyển đến đối tác giao hàng”, Khách Hàng có thể hủy Đơn Đặt Hàng bằng cách từ chối nhận kiện hàng khi được giao.

14. Hệ Quả Do Lỗi Nhập Sai Thông Tin Trên Nền Tảng HotSeller

14.1 Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin khi tham gia giao dịch trên Nền Tảng HotSeller. Trong trường hợp Khách Hàng nhập sai thông tin khi đăng nhập và/hoặc khi thanh toán hay bất kỳ thông tin nào khác dẫn tới việc giao dịch không thể thực hiện và/hoặc gián đoạn giao dịch, HotSeller có quyền từ chối thực hiện giao dịch mà không phải chịu trách nhiệm đối với việc hủy Đơn Đặt Hàng.

14.2 Trong trường hợp Khách Hàng liên hệ HotSeller hoặc HotSeller liên hệ Khách Hàng để xác nhận Đơn Đặt Hàng vì bất cứ lý do gì (bao gồm nhưng không giới hạn, Đơn Đặt Hàng giá trị cao, Đơn Đặt Hàng có dấu hiệu giả mạo hoặc gian dối), nếu Khách Hàng không thể trả lời và/hoặc xác minh chính xác được những thông tin cần thiết theo yêu cầu của HotSeller thì HotSeller có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong trường hợp này.

15. Chương Trình Khuyến Mại

15.1 Với mong muốn mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, HotSeller và/hoặc Nhà Bán Hàng sẽ tổ chức các chương trình khuyến mại. Thể lệ của từng chương trình khuyến mại sẽ được cập nhật trên Nền Tảng HotSeller và có thể được thay đổi bởi HotSeller tùy từng thời điểm phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. Khách Hàng có nghĩa vụ đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện của mỗi chương trình khuyến mại vào thời điểm đặt hàng.

16. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

16.1 Trường hợp các ứng dụng, phần mềm, trình điều khiển hoặc các chương trình máy tính khác và/hoặc tất cả các chi tiết thiết kế khác, sổ tay kỹ thuật hoặc sách hướng dẫn, bản vẽ hoặc dữ liệu khác (tất cả được gọi chung là “Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm”) được Nhà Bán Hàng cung cấp cho Khách Hàng liên quan đến Đơn Đặt Hàng, việc sử dụng và lưu giữ Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của giấy phép hoặc việc sử dụng (chẳng hạn như giấy phép người dùng cuối cùng, các hạn chế hoặc điều kiện sử dụng) theo quy định của Nhà Bán Hàng hoặc người cấp phép và không được sử dụng ngoài mục đích không phù hợp với các điều khoản và điều kiện đó.

16.2 Khách Hàng đồng ý và thừa nhận rằng Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm vẫn là tài sản của Nhà Bán Hàng hoặc người cấp phép của Nhà Bán Hàng. Khách Hàng đồng ý thêm rằng bất kỳ và tất cả Sở Hữu Trí Tuệ liên quan đến Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm vẫn là tài sản độc quyền của Nhà Bán Hàng hoặc người cấp phép của Nhà Bán Hàng. Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong Đơn Đặt Hàng hoặc đã được sự đồng ý trước bằng văn bản của HotSeller, Khách Hàng cam kết trả lại Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm và/hoặc bất kỳ bản sao nào của Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm theo yêu cầu của HotSeller.

17. Quy Định Về Bảo Mật

17.1 Nền Tảng HotSeller có các biện pháp và công cụ về bảo mật để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và việc thanh toán của Khách Hàng một cách toàn diện nhất. Thông tin của Khách Hàng trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo bảo mật tối đa. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật có yêu cầu bằng văn bản, HotSeller sẽ phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật.

17.2 Khách Hàng không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. HotSeller nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết. 

THẺ QUÀ TẶNG VÀ MÃ GIẢM GIÁ HOTSELLER

Thẻ Quà Tặng

1. Thông Tin Chung

1.1 Các điều khoản và điều kiện này được áp dụng cho sản phẩm thẻ quà tặng của HotSeller (“Thẻ Quà Tặng”).

1.2 Bằng việc đặt mua hoặc sử dụng Thẻ Quà Tặng, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thẻ Quà Tặng HotSeller (“Điều Khoản Thẻ Quà Tặng”), cùng với Điều Khoản Sử Dụng đã được kết hợp bằng cách tham chiếu vào Điều Khoản Thẻ Quà Tặng này. 

1.3 Để tránh nhầm lẫn, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng và không được định nghĩa trong Điều Khoản Thẻ Quà Tặng có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản Sử Dụng. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Điều Khoản Sử Dụng và Điều Khoản Thẻ Quà Tặng, Điều Khoản Thẻ Quà Tặng này sẽ được ưu tiên áp dụng.

1.4 Khách Hàng nên tham khảo trang chi tiết sản phẩm trên Nền Tảng HotSeller (“Trang Chi Tiết Sản Phẩm”) nếu có các thắc mắc liên quan đến điều kiện sử dụng và ngày hết hạn.

2. Quy đổi giá trị Thẻ Quà Tặng

2.1 Thẻ Quà Tặng không thể sử dụng để mua các Thẻ Quà Tặng khác.

2.2 Nếu giá trị của Đơn Đặt Hàng vượt quá giá trị của Thẻ Quà Tặng, phần chênh lệch sẽ được thanh toán bằng các phương thức thanh toán khác.

2.3 Nếu giá trị của Đơn Đặt Hàng ít hơn giá trị của Thẻ Quà Tặng, phần giá trị còn lại trong Thẻ Quà Tặng sẽ bị mất đi.

2.4 Thẻ Quà Tặng chưa được quy đổi sẽ hết hạn trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày đặt mua thành công, trừ khi có quy định khác trong Trang Chi Tiết Sản Phẩm.

2.5 Thẻ Quà Tặng có thể chuyển nhượng cho người khác, phù hợp với các điều khoản của Điều Khoản Thẻ Quà Tặng này.

2.6 Hướng dẫn thêm về cách đổi Thẻ Quà Tặng được cung cấp tại Trang Chi Tiết Sản Phẩm có liên quan đến Thẻ Quà Tặng trên Nền Tảng HotSeller.

3. Mất hoặc bị trộm Thẻ Quà Tặng

3.1 Thẻ Quà Tặng khi đã mua sẽ thuộc sự quản lý và trách nhiệm của bạn. Bất kỳ Thẻ Quà Tặng nào, bao gồm các mã số hoặc mã pin đi kèm bị mất hoặc đánh cắp sau khi mua, sẽ không được cấp mới hoặc thay thế.

4. Nghĩa vụ của Khách Hàng

Khách Hàng thừa nhận và đồng ý rằng:

4.1 Thẻ Quà Tặng chỉ được sử dụng trong khoảng thời gian được nêu rõ tại Trang Chi Tiết Sản Phẩm;

4.2 Thẻ Quà Tặng sẽ không được sử dụng vào những ngày đặc biệt hoặc những ngày có chương trình khuyến mại do Lazada chỉ định;

4.3 Khách Hàng sẽ không sử dụng Thẻ Quà Tặng hoặc cho phép người khác sử dụng Thẻ Quà Tặng theo bất kỳ hình thức nào có thể ảnh hưởng xấu đến việc sử dụng Thẻ Quà Tặng của Khách Hàng khác và/hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào khác cung cấp cho Khách Hàng mà HotSeller có quyền xác định một cách hợp lý;

4.4 Thẻ Quà Tặng được cung cấp cho Khách Hàng theo đúng nội dung được mô tả và nguyên trạng thể hiện trên Trang Chi Tiết Sản Phẩm;

4.5 Khách Hàng chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin mà Khách Hàng đã gửi, chuyển hoặc cung cấp cho HotSeller trong thời gian mua hoặc quy đổi Thẻ Quà Tặng;

4.6 HotSeller không có nghĩa vụ đối với bất kỳ bảo đảm, cam đoan, cam kết, điều kiện, thời hạn hoặc cam kết dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng hoặc ngụ ý, dù là theo quy định pháp luật hoặc theo hình thức khác, cũng như bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào phát sinh từ việc sử dụng, giao dịch hoặc mua bán theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn đối với chuỗi ký tự, tính đầy đủ, chính xác, kịp thời, không vi phạm hoặc tính phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào liên quan đến Thẻ Quà Tặng.

5. Hoàn Lại, Đối Trả và Huỷ Thẻ Quà Tặng

5.1 Thẻ Quà Tặng đã mua sẽ không được trả lại, không được hoàn tiền, hoặc không được hủy bỏ theo yêu cầu của Khách Hàng sau khi thẻ đã được quy đổi để mua hàng.

5.2 Thẻ Quà Tặng được phát hành không thể đổi thành tiền mặt.

5.3 Việc cấp lại Thẻ Quà Tặng có thể được chấp nhận, theo quyết định của HotSeller, nếu có bất kỳ lỗi hệ thống hoặc sự thiếu sót của HotSeller. 

5.4 Việc đổi trả Sản Phẩm được mua bằng Thẻ Quà Tặng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của HotSeller hoặc của Nhà Bán Hàng trên Nền Tảng HotSeller.

5.5 HotSeller có quyền hủy hoặc từ chối việc sử dụng bất kỳ Thẻ Quà Tặng nào mà HotSeller nhận thấy hoặc có cơ sở để nghi ngờ đó là giao dịch gian lận.

6. Sự Sẵn Có Của Thẻ Quà Tặng

6.1 Khách Hàng xác nhận rằng việc mua hoặc quy đổi Thẻ Quà Tặng sẽ tùy thuộc vào nguồn sẵn có trên Nền Tảng HotSeller.

7. Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Khách Hàng

7.1 Khách Hàng đồng ý rằng HotSeller có quyền sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào mà Khách Hàng đã cung cấp cho HotSeller liên quan đến việc sử dụng Thẻ Quà Tặng với điều kiện là việc sử dụng hoặc tiết lộ này sẽ luôn tuân thủ các quy định tại Chính Sách Bảo Mật của HotSeller. Khách Hàng có quyền rút lại sự chấp thuận của mình bằng cách thức phù hợp với quy trình do HotSeller quy định tại từng thời điểm cụ thể và Khách Hàng đồng ý rằng trong trường hợp đó Thẻ Quà Tặng không thể được quy đổi sử dụng.

7.2 Việc hoàn thành Đơn Đặt Hàng liên quan đến Thẻ Quà Tặng có quyền được thực hiện bởi Nhà Bán Hàng, trong trường hợp này Khách Hàng có quyền nhận được thông tin trực tiếp về mã PIN của Thẻ Quà Tặng từ Nhà Bán Hàng.

8. Những Quy Định Khác

8.1 Quy định về quyền và sự bảo vệ của HotSeller đối với Khách Hàng theo Điều Khoản Thẻ Quà Tặng này sẽ được bổ sung thêm vào các quy định tương tự của Điều Khoản Sử Dụng của HotSeller, Chính Sách Bảo Mật cũng như các điều khoản và điều kiện khác mà Khách Hàng có quyền đồng ý hoặc chấp thuận.

8.2 Trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Thẻ Quà Tặng, Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật và các điều khoản và điều kiện khác có quyền được Khách Hàng đồng ý hoặc chấp nhận bị vô hiệu, không thể thi hành hoặc bất hợp pháp, điều khoản đó sẽ được thi hành trong phạm vi nội dung gần nhất theo nội dung của chính điều khoản đó, và sẽ không ảnh hưởng đến tính khả thi của bất kỳ điều khoản nào khác và có quyền thi hành đến mức tối đa mà pháp luật cho phép.

8.3 HotSeller bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi các Điều khoản Thẻ Quà Tặng này theo từng thời điểm phù hợp với quy định của pháp luật. Khách Hàng sẽ chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được sửa đổi. Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu Khách Hàng tiếp tục sử dụng Thẻ Quà Tặng sau khi sửa đổi, Khách Hàng sẽ được coi là đã chấp nhận việc sửa đổi này. Để tránh hiểu nhầm, việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các Điều Khoản Thẻ Quà Tặng, trong mọi trường hợp, sẽ đảm bảo không ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích của Khách Hàng đã có Thẻ Quà Tặng trước thời điểm sửa đổi.

Mã Giảm Giá

1. Mã Giảm Giá chỉ có giá trị sử dụng trên Nền Tảng HotSeller.

2. Để sử dụng Mã Giảm Giá, Mã Giảm Giá phải được điền vào trang thanh toán.

3. Mỗi Mã Giảm Giá có quyền được áp dụng một lần hoặc nhiều lần tùy thuộc vào điều kiện và điều khoản áp dụng riêng biệt của mỗi loại Mã Giảm Giá. 

4. HotSeller có quyền hủy bỏ hoặc điều chỉnh các Đơn Đặt Hàng, hoặc thu hồi việc sử dụng các Mã Giảm Giá đối với các Mã Giảm Giá đã được sử dụng trong các trường hợp sau:

(a) Việc sử dụng Mã Giảm Giá có dấu hiệu lừa đảo hoặc đáng ngờ;

(b) Bạn sử dụng các Mã Giảm Giá một cách gian lận, bao gồm lập nhiều tài khoản để sử dụng Mã Giảm Giá hoặc nhiều lượt thanh toán bởi cùng một Khách Hàng hoặc một nhóm Khách Hàng; hoặc

(c) Mã Giảm Giá được sử dụng không đúng mục đích mà HotSeller hướng đến (bao gồm việc bán lại Mã Giảm Giá hoặc bạn sử dụng Mã Giảm Giá để mua Sản Phẩm nhằm mục đích mua đi bán lại).

5. Trừ khi được quy định khác đi, Mã Giảm Giá hoặc các hình thức giảm giá khuyến mại khác sẽ không được cùng sử dụng với các chương trình khuyến mại hoặc giảm giá khác, trừ trường hợp Sản Phẩm đã được giảm giá trước đó trên HotSeller.

6. Các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ được quy định cho các loại Mã Giảm Giá đặc biệt (ví dụ như thời hạn sử dụng, giá trị giảm giá và loại Sản Phẩm áp dụng) và sẽ điều chỉnh việc sử dụng của các Mã Giảm Giá này.

7. Khách Hàng phải cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ liên hệ (bao gồm họ tên, thư điện tử, số điện thoại) một cách chính xác và đầy đủ khi đặt hàng trên Nền Tảng HotSeller. Trong trường hợp Khách Hàng cung cấp thông tin không chính xác và/hoặc không đầy đủ dẫn tới việc Khách Hàng không nhận được Mã Giảm Giá hoặc không sử dụng được Mã Giảm Giá, HotSeller sẽ không có trách nhiệm khôi phục hiệu lực và/hoặc cấp lại Mã Giảm Giá cho Khách Hàng.

8. Mã Giảm Giá của HotSeller sẽ không được quy đổi thành tiền mặt. Trong mọi trường hợp, Mã Giảm Giá sẽ không được bán lại hoặc chuyển nhượng, hoặc quy đổi cho Khách Hàng bằng tiền hoặc cách khác. Trong một số trường hợp được HotSeller cho phép, Thẻ Quà Tặng sẽ không được xem, được hiểu, được ngụ ý hiểu hoặc được sử dụng như vật có giá trị hoặc vật có quyền trao đổi trong bất kỳ trường hợp nào.

9. Trường hợp Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng đủ điều kiện để được hưởng chính sách Hoàn Tiền Nhanh, HotSeller sẽ không thực hiện việc cấp lại và/hoặc khôi phục hiệu lực của Mã Giảm Giá đã được áp dụng trên Đơn Đặt Hàng (ngoại trừ Mã Giảm Giá từ các đối tác của HotSeller). Khách Hàng có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ thêm.

10. Trừ khi có quy định khác trong các điều khoản và điều kiện cụ thể, mỗi Mã Giảm Giá,

(a) chỉ có quyền được áp dụng một lần;

(b) trong trường hợp giá trị Đơn Đặt Hàng thấp hơn giá trị Mã Giảm Giá, giá trị phần chênh lệch sẽ không được hoàn trả; và

(c) trong trường hợp một số Sản Phẩm của Khách Hàng được HotSeller hoàn tiền hoặc hỗ trợ bằng hình thức Mã Giảm Giá, tổng giá trị Mã Giảm Giá sẽ không được cộng gộp hoặc chia nhỏ.

11. Mã Giảm Giá chỉ áp dụng trên giá trị Sản Phẩm (không bao gồm phí vận chuyển hoặc phí thực hiện Đơn Đặt Hàng).

12. HotSeller bảo lưu quyền điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của Mã Giảm Giá này hoặc hủy bỏ bất kỳ chương trình khuyến mại vào bất kỳ thời điểm nào.

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN HOTMALL

1. Định Nghĩa và Giải Thích

1.1 Trong điều khoản và điều kiện HotMall này, trừ khi ngữ cảnh có quy định khác, các từ và cụm từ dưới đây sẽ được định nghĩa như sau:

“Hàng Giả”, liên quan đến Sản Phẩm HotMall, có nghĩa là một Sản Phẩm sao chép hoặc bắt chước bất hợp pháp một Sản Phẩm có nhãn hiệu khác hiện có, bao gồm nhưng không giới hạn ở Sản Phẩm sau:

(a) mang dấu hiệu giống, hoặc tương tự với bất kỳ Sở Hữu Trí Tuệ nào và:

     (i) việc sử dụng dấu hiệu đó trên Sản Phẩm hoặc trên bao bì của Sản Phẩm cấu thành một hành vi vi phạm Sở Hữu Trí Tuệ; hoặc

    (ii) Sản Phẩm được dự định nhập khẩu vào Việt Nam, và việc sử dụng dấu hiệu trên chính Sản Phẩm hoặc trên bao bì của Sản Phẩm đó cấu thành một hành vi vi phạm Sở Hữu Trí Tuệ; hoặc

    (iii) dấu hiệu được thể hiện trên Sản Phẩm hoặc bao bì của Sản Phẩm theo một cách thức khác đi để cố tình vi phạm Sở Hữu Trí Tuệ;

(b) dấu hiệu được thể hiện trên một Sản Phẩm hoặc bao bì của Sản Phẩm được xác định giống với, hoặc gần giống với Sở Hữu Trí Tuệ khác đến mức có quyền xem là cố tình lừa dối; và

(c) dấu hiệu trên Sản Phẩm hoặc bao bì của Sản Phẩm được sử dụng khi không có sự chấp thuận rõ ràng hoặc ngụ ý của chủ sở hữu hợp pháp Sở Hữu Trí Tuệ, và không thể chứng minh được Sản Phẩm đó là hàng thật được cung cấp bởi người được cấp quyền hợp lệ của chủ sở hữu Sở Hữu Trí Tuệ.

“Biểu Tượng Giao Hàng Bảo Đảm” nghĩa là biểu tượng được áp dụng cho Trang Chi Tiết Sản Phẩm của Sản Phẩm HotMall để chỉ ra rằng Sản Phẩm này được áp dụng Giao Hàng Bảo Đảm HotMall. Biểu Tượng Giao Hàng Bảo Đảm được thể hiện bằng các biểu tượng sau:

 

“Hoàn Tiền Nhanh” nghĩa là hoàn lại tiền cho bạn đối với một mặt hàng bị trả lại bắt đầu tại thời điểm bạn giao lại mặt hàng đó cho HotSeller.

(a) HotSeller có toàn quyền quyết định áp dụng Hoàn Tiền Nhanh trên cơ sở đối với từng mặt hàng.

(b) Các yếu tố quyết định việc áp dụng “Hoàn Tiền Nhanh”, bao gồm nhưng không giới hạn:

     (i) Giá và loại hàng hóa;

    (ii) Phương thức thanh toán;

   (iii) Lịch sử mua hàng và hoàn trả.

(c) HotSeller có toàn quyền quyết định việc thay đổi các điều kiện áp dụng Hoàn Tiền Nhanh vào từng thời điểm phù hợp.

“Kênh HotMall” nghĩa là kênh bán hàng được vận hành bởi HotSeller trên Nền Tảng HotSeller nhằm thực hiện chương trình HotMall.

“Sản Phẩm HotMall” nghĩa là hàng hóa được mua từ Nhà Bán Hàng hoặc HotSeller trên Kênh HotMall.

“Điều Khoản HotMall” nghĩa là những điều khoản và điều kiện được quy định tại đây, có thể được điều chỉnh bởi HotSeller tùy từng thời điểm.

“Trang Chi Tiết Đơn Đặt Hàng” nghĩa là trang thông tin nơi người dùng có quyền xem lại thông tin về Đơn Đặt Hàng của mình cho những Sản Phẩm được mua trên Nền Tảng HotSeller.

“Trang Chi Tiết Giao Hàng” nghĩa là trang thông tin nơi bạn có quyền xem lại thông tin giao hàng của Đơn Đặt Hàng của mình cho những Sản Phẩm đã chọn trên Nền Tảng HotSeller.

“Trang Chi Tiết Sản Phẩm” nghĩa là trang chi tiết thông tin của Sản Phẩm hiện có trên Nền Tảng HotSeller.

2. Điều Khoản Dịch Vụ

2.1 Điều Khoản HotMall sẽ được áp dụng đối với giao dịch của bạn mua Sản Phẩm HotMall. Sản Phẩm HotMall được nhận dạng bằng logo “HotMall” trên danh sách sản phẩm của Nhà Bán Hàng.

2.2 Bằng việc mua Sản Phẩm HotMall, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Điều Khoản HotMall mà các điều khoản này có thể được điều chỉnh tùy từng thời điểm, cùng với Điều Khoản Sử Dụng, được quy định tại đây bằng cách dẫn chiếu đến trong Điều Khoản HotMall.

2.3 Để tránh nhầm lẫn, các thuật ngữ in hoa được sử dụng và không được định nghĩa tại đây sẽ được hiểu như được định nghĩa tại Điều Khoản Sử Dụng.

2.4 Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các quy định của Điều Khoản HotMall và Điều Khoản Sử Dụng, các quy định của Điều Khoản HotMall sẽ được ưu tiên áp dụng.

3. Cam Đoan và Đảm Bảo

3.1 HotSeller cam đoan và đảm bảo rằng Sản Phẩm HotMall không phải Hàng Giả.

3.2 Ngoại trừ những quy định được nêu tại Điều 3.1 và Điều Khoản Sử Dụng, HotSeller không đưa ra bất kỳ bảo đảm, cam đoan, bảo hành, điều kiện, điều khoản hoặc cam kết dưới bất kỳ hình thức nào.

3.3 Không ảnh hưởng đến bất kỳ quy định nào mâu thuẫn với Điều Khoản Sử Dụng, biện pháp bồi thường duy nhất được áp dụng cho bạn do việc HotSeller vi phạm quy định về cam đoan và đảm bảo nêu tại Điều 3.1 sẽ bị giới hạn tại Điều 3.3 này.

(a) Nếu bạn cho rằng Sản Phẩm HotMall mà bạn đã mua không đáp ứng được quy định về cam đoan và đảm bảo nêu tại Điều 3.1, bạn vui lòng gửi yêu cầu hoàn tiền theo đúng quy trình, được quy định trong Chính Sách Đổi Trả Hàng, trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày bạn nhận được Sản Phẩm HotMall.

(b) Đối với yêu cầu hoàn tiền, bạn sẽ được cung cấp mẫu yêu cầu hoàn tiền (“Mẫu Yêu Cầu Hoàn Tiền”), trong đó bạn cần nêu những lý do bạn cho rằng Sản Phẩm HotMall mà bạn đã mua không đáp ứng được quy định về cam đoan và đảm bảo nêu tại Điều 3.1.

(c) Bạn sẽ trả lại Sản Phẩm HotMall cho HotSeller theo hướng dẫn của HotSeller. Sau khi HotSeller nhận được Sản Phẩm HotMall, HotSeller sẽ hoàn trả cho bạn toàn bộ số tiền mua Sản Phẩm HotMall trong một thời hạn hợp lý.

(d) Sau khi bạn hoàn trả Sản Phẩm HotMall cho HotSeller, HotSeller sẽ xác minh Mẫu Yêu Cầu Hoàn Tiền của bạn. Nhằm mục đích thực hiện việc xác minh, bạn sẽ nỗ lực hoàn toàn hợp tác với HotSeller. Trong trường hợp HotSeller, theo toàn quyền quyết định của mình, xác định rằng Sản Phẩm HotMall không đáp ứng được quy định về cam đoan và đảm bảo nêu tại Điều 3.1:

     (i) HotSeller sẽ phát hành Mã Giảm Giá có giá trị gấp đôi với số tiền bạn mua Sản Phẩm HotMall vào Tài Khoản Người Dùng HotSeller của bạn; và

    (ii) Bạn sẽ không có bất cứ khiếu nại nào đối với HotSeller và sẽ giữ cho HotSeller được không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm HotMall của bạn.

(e) Trong trường hợp HotSeller, theo toàn quyền quyết định của mình, xác định rằng Sản Phẩm HotMall đã đáp ứng được quy định về cam đoan và đảm bảo nêu tại Điều 3.1, bạn sẽ giữ cho HotSeller không chịu trách nhiệm đối với tất cả các trách nhiệm liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm HotMall của bạn.

(f) Quyết định của HotSeller theo Điều 3.3 này, ngoại trừ trường hợp có sai sót rõ ràng, sẽ là quyết định cuối cùng và là sự ràng buộc đối với bạn.

(g) Nếu bạn không gửi yêu cầu hoàn tiền trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận Sản Phẩm HotMall như quy định tại Điều 3.3(a), HotSeller hiểu rằng bạn đã đồng ý với việc Sản Phẩm HotMall đáp ứng được những quy định về cam đoan và đảm bảo nêu tại Điều 3.1.

4. Áp Dụng Giao Hàng Bảo Đảm HotMall

4.1 HotSeller có quyền đề nghị giao hàng bảo đảm đối với một số Sản Phẩm HotMall được lựa chọn trong những ngày được quy định cụ thể (“Giao Hàng Bảo Đảm HotMall”). Việc áp dụng Giao Hàng Bảo Đảm HotMall đối với Sản Phẩm HotMall sẽ được biểu thị bằng sự xuất hiện của Biểu Tượng Giao Hàng Bảo Đảm trên Trang Chi Tiết Sản Phẩm. Để tránh sự nhầm lẫn, khi Biểu Tượng Giao Hàng Bảo Đảm không xuất hiện thì Giao Hàng Bảo Đảm HotMall không được áp dụng.

4.2 Thời hạn giao hàng của Sản Phẩm HotMall được áp dụng chương trình Giao Hàng Bảo Đảm HotMall sẽ được thể hiện trên Trang Chi Tiết Đơn Đặt Hàng và Trang Chi Tiết Giao Hàng. Bạn đồng ý và xác nhận rằng bất kỳ thời điểm hoặc ngày giao hàng được hiển thị trên Nền Tảng HotSeller đối với Giao Hàng Bảo Đảm HotMall, trừ các ngày được hiển thị tại Trang Chi Tiết Đơn Đặt Hàng và Trang Chi Tiết Giao Hàng, chỉ là thời gian dự tính và HotSeller sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp đối với bất kỳ tổn thất liên quan đến thời gian giao hàng dự tính này.

5. Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Hàng Bảo Đảm HotMall

5.1 Phụ thuộc vào việc áp dụng Giao Hàng Bảo Đảm HotMall được quy định tại Điều 4 và các điều khoản, điều kiện của Giao Hàng Bảo Đảm HotMall được quy định tại Điều 5, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán cho số tiền được hiển thị trong Trang Chi Tiết Sản Phẩm như là một khoản bồi thường khi HotSeller giao Sản Phẩm HotMall cho bạn sau ngày giao hàng hoặc sau khung thời gian giao hàng được quy định trong phần Giao Hàng Bảo Đảm HotMall tại Trang Chi Tiết Đơn Đặt Hàng và Trang Chi Tiết Giao Hàng (“Khoản Bồi Thường”). Sau khi nhận được Khoản Bồi Thường, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có, và từ bỏ bất kỳ quyền yêu cầu bồi thường hoặc khiếu nại nào khác liên quan đến việc Giao Hàng Bảo Đảm HotMall không được thực hiện.

5.2 Bạn sẽ được bồi thường cho mỗi Đơn Đặt Hàng mà bạn đã đặt qua Nền Tảng HotSeller, bất kể số lượng Sản Phẩm HotMall được đặt theo Đơn Đặt Hàng đó hay số lượng Sản Phẩm HotMall được giao cho bạn sau ngày giao hàng chậm nhất hoặc sau khung thời gian được quy định trong phần Giao Hàng Bảo Đảm HotMall của Trang Chi Tiết Đơn Đặt Hàng và Trang Chi Tiết Giao Hàng. Ví dụ, nếu bạn mua hai (2) Sản Phẩm HotMall trong một Đơn Đặt Hàng và HotSeller hoặc đại lý ủy quyền của HotSeller không thể thực hiện Giao Hàng Bảo Đảm HotMall cho bạn, bạn có quyền nhận Khoản Bồi Thường của số tiền được ghi nhận trong Trang Chi Tiết Sản Phẩm.

5.3 Trong trường hợp Khoản Bồi Thường được trả qua Tài Khoản Người Dùng HotSeller của bạn dưới hình thức Mã Giảm Giá được gửi vào tài khoản ví HOTpay của bạn, HotSeller bảo lưu quyền áp dụng các hạn chế hoặc giới hạn trong việc sử dụng Mã Giảm Giá bao gồm nhưng không giới hạn, ngày hết hạn, chuyển Mã Giảm Giá cho Người Dùng khác hoặc hạn chế sử dụng đối với một số loại Sản Phẩm, danh mục hoặc nhóm Sản Phẩm theo quyết định riêng của HotSeller. Để tránh hiểu nhầm, Khoản Bồi Thường được thực hiện dưới dạng Mã Giảm Giá không thể quy đổi thành tiền mặt.

5.4 Không ảnh hưởng đến hình thức Giao Hàng Bảo Đảm HotMall đối với Sản Phẩm HotMall được đưa ra để bạn lựa chọn, bạn theo đây đồng ý từ bỏ quyền yêu cầu Khoản Bồi Thường trong các trường hợp sau:

(a) địa chỉ giao Sản Phẩm HotMall không chính xác hoặc không đầy đủ;

(b) bạn từ chối hoặc không thanh toán mua Sản Phẩm HotMall vì bất kỳ lý do gì;

(c) bạn không thanh toán tiền mua Sản Phẩm HotMall để được áp dụng Giao Hàng Bảo Đảm HotMall trước ngày và giờ được nêu trong Trang Chi Tiết Đơn Đặt Hàng;

(d) bạn yêu cầu bất kỳ sửa đổi nào về thời gian giao hàng, địa chỉ giao hàng hoặc phương thức giao hàng sau khi Đơn Đặt Hàng đã được đặt;

(e) bạn không tuân thủ chỉ dẫn của HotSeller hoặc đại lý ủy quyền của HotSeller, bao gồm khi bạn hoặc đại diện của bạn không có mặt để nhận Sản Phẩm HotMall, khi HotSeller hoặc đại lý ủy quyền của HotSeller chuẩn bị giao hàng hoặc bất cứ chỉ dẫn nào mà bạn đưa ra cho HotSeller hoặc đại lý ủy quyền của HotSeller để giao nhận hàng nhưng những chỉ dẫn này không thể thực hiện được;

(f) bạn yêu cầu Sản Phẩm HotMall được giao đến một điểm tập kết;

(g) việc giao hàng không thể được chuyển đến địa chỉ của bạn vì lý do không thực hiện được, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, vượt quá sự kiểm soát hợp lý của HotSeller, bao gồm sự kiện bất khả kháng, thiên tai, thảm họa, chiến tranh, bạo loạn, biểu tình, dịch bệnh, ô nhiễm, hành động hoặc đe dọa khủng bố, hoặc bạo động; hoặc

(h) việc giao Sản Phẩm HotMall không thể được thực hiện đến địa chỉ mà bạn nêu tại Trang Chi Tiết Đơn Đặt Hàng và Trang Chi Tiết Giao Hàng vì bất cứ lý do nào khác.

5.5 Bạn xác nhận và đồng ý rằng HotSeller có toàn quyền quyết định những sự kiện được nêu tại Điều 5.4 bên trên. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không khiếu nại bất kỳ việc quyết định nào như vậy của HotSeller.

5.6 HotSeller bảo lưu quyền không hoàn trả Khoản Bồi Thường cho bạn theo quyết định của HotSeller mà không cần phải dẫn chiếu hoặc thông báo cho bạn vì bất cứ lý do gì.

6. Hoàn Tiền Nhanh

6.1 Hoàn Tiền Nhanh có thể được áp dụng cho một số Sản Phẩm HotMall cụ thể. HotSeller có toàn quyền quyết định Sản Phẩm HotMall nào được áp dụng Hoàn Tiền Nhanh.

7. Sử Dụng Và Tiết Lộ Dữ Liệu

7.1 Bạn đồng ý rằng HotSeller có toàn quyền sử dụng hoặc tiết lộ bất cứ thông tin hoặc dữ liệu nào do bạn cung cấp theo quy định tại Chính Sách Bảo Mật của HotSeller. Bạn có quyền rút lại sự chấp thuận này bất cứ lúc nào theo quy trình được quy định bởi HotSeller.

8. Điều Khoản Khác

8.1 Bạn sẽ chịu sự ràng buộc và phải hoàn toàn tuân thủ Điều Khoản HotMall, Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật cũng như các điều khoản và điều kiện khác được bạn đồng ý hoặc chấp thuận. Các quyền và biện pháp phòng vệ được trao cho HotSeller theo Điều Khoản HotMall sẽ bổ sung cho các quyền và biện pháp phòng vệ khác của HotSeller theo Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật cũng như các điều khoản và điều kiện khác được bạn đồng ý hoặc chấp thuận.

8.2 Bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản HotMall, Điều Khoản Dịch Vụ, Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật cũng như các điều khoản và điều kiện khác đã được bạn đồng ý hoặc chấp thuận, mà vô hiệu, không thể thi hành hoặc bất hợp pháp, sẽ được thực hiện trong phạm vi tối đa khả thi theo nội dung điều khoản đó, nhưng cũng có thể bị lược bỏ mà không làm ảnh hưởng tới hiệu lực thi hành của bất cứ điều khoản nào khác, các điều khoản khác sẽ tiếp tục có hiệu lực và được thi hành đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

8.3 HotSeller có quyền thay thế, điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi Điều Khoản HotMall vào bất kỳ thời điểm nào và theo cách thức mà HotSeller cho là hợp lý. Bạn sẽ chịu sự ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện đã được điều chỉnh và/hoặc bổ sung. Trong bất cứ trường hợp nào, nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi đã được thông báo về sự điều chỉnh và/hoặc bổ sung, bạn được xem là đã chấp thuận sự điều chỉnh và/hoặc bổ sung này.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

I. Quy Định Chung

Đối với Sản Phẩm do Nhà Bán Hàng cung cấp trên Nền Tảng HotSeller:

Ø Nhà Bán Hàng có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành Sản Phẩm cho Khách Hàng như trong cam kết giấy bảo hành Sản Phẩm trong trường hợp Sản Phẩm có hỗ trợ bảo hành.

Ø Khách Hàng luôn giữ giấy bảo hành và có quyền đến tận nơi cung cấp Sản Phẩm để bảo hành hoặc yêu cầu đến tận nhà bảo trì đối với Sản Phẩm cố định sử dụng tại nhà.

Ø Khách Hàng có quyền khiếu nại đối với Nhà Bán Hàng trong trường hợp Nhà Bán Hàng từ chối bảo hành, bảo trì Sản Phẩm khi đang còn trong thời hạn bảo hành bảo trì ghi trên giấy bảo hành.

Ø Khi tiến hành giao dịch mua Sản Phẩm trên Nền Tảng HotSeller, Khách Hàng cần tìm hiểu về chính sách bảo hành áp dụng đối với Sản Phẩm của Nhà Bán Hàng có liên quan. HotSeller khuyến cáo Khách Hàng cần phải kiểm tra các chính sách bảo hành, bảo trì đối với Sản Phẩm dự định mua. HotSeller không phải là bên chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành Sản Phẩm của Nhà Bán Hàng trên Nền Tảng HotSeller. Trong trường hợp Khách Hàng cần hỗ trợ hay khiếu nại, bộ phận chăm sóc khách hàng của HotSeller sẽ tiếp nhận thông tin và trao đổi với Nhà Bán Hàng. HotSeller sẽ nỗ lực hỗ trợ Khách Hàng trong khả năng cho phép để Sản Phẩm của Nhà Bán Hàng được bảo hành theo chế độ của nhà sản xuất.

Đối với các mã mua hàng điện tử, chính sách bảo hành/đổi trả (nếu có) được quy định rõ trên từng mã mua hàng điện tử và sẽ do Nhà Bán Hàng chịu trách nhiệm thực hiện.

II. Điều Kiện Bảo Hành

1. Sản Phẩm được bảo hành miễn phí nếu Sản Phẩm đó hội đủ các điều kiện sau:

Ø Sản Phẩm có hỗ trợ bảo hành theo chính sách của Nhà Bán Hàng và còn trong thời hạn bảo hành.

Ø Sản Phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất.

Ø Còn giữ hóa đơn mua hàng tại HotSeller.vn.

Ø Phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn, không chấp vá, bôi xóa, sửa chữa.

Ø Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: kiểu máy, số seri, ngày sản xuất, tên Khách Hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua (đối với các Sản Phẩm không áp dụng bảo hành điện tử).

Ø Tem bảo hành (và tem niêm phong) của nhà sản xuất, Nhà Bán Hàng trên Sản Phẩm còn nguyên vẹn.

2. Những trường hợp không được bảo hành hoặc phát sinh phí bảo hành:

Ø Vi phạm một trong những điều kiện bảo hành miễn phí ở mục 1.

Ø Số series, model Sản Phẩm không khớp với phiếu bảo hành.

Ø Khách Hàng tự ý can thiệp sửa chữa Sản Phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của nhà sản xuất, Nhà Bán Hàng.

Ø Sản Phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư không nằm trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất, Nhà Bán Hàng.

III. Thời Hạn Bảo Hành

Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng hoặc kể từ ngày sản xuất tùy thuộc từng loại Sản Phẩm và được quy định rõ trên phiếu bảo hành có liên quan. Đối với Sản Phẩm được bảo hành điện tử, thời hạn bảo hành được tính từ thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử.

IV. Trung Tâm Bảo Hành

Thông tin của trung tâm bảo hành sẽ được ghi trong phiếu bảo hành kèm theo Sản Phẩm. Khách Hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành (nếu có) trên phiếu bảo hành.

Nếu Khách Hàng gặp khó khăn trong việc liên hệ trung tâm bảo hành, Khách Hàng vui lòng liên hệ với Nhà Bán Hàng có liên quan.

Trong trường hợp Khách Hàng không thể liên hệ với Nhà Bán Hàng, Khách Hàng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại http://www.hotseller.vn/contact hoặc liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của HotSeller.

V. Thời Gian Sửa Chữa Bảo Hành

Thời gian sửa chữa, bảo hành trung bình từ vài ngày tùy thuộc vào linh kiện cần thay thế và trung tâm bảo hành có liên quan sẽ thông báo cụ thể đến Khách Hàng.

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

1) Khi gửi Sản Phẩm, cần đảm bảo các yếu tố sau:

- Sản Phẩm gửi trả lại phải bao gồm Phiếu đăng ký đổi trả hàng và hoá đơn thuế GTGT của HotSeller, hoặc biên nhận bán hàng (nếu có).

- Sản Phẩm được gửi kèm với đầy đủ phụ kiện (bao gồm cả hướng dẫn sử dụng, phiếu/ thẻ bảo hành, vỏ hộp sản phẩm) và quà tặng, khuyến mại kèm theo (nếu có).

- Sản Phẩm còn trong thời hạn hiệu lực cho việc đổi/trả hàng (7 ngày, 14 ngày hoặc 15 ngày kể từ ngày nhận hàng – tùy chính sách áp dụng được nêu cụ thể đối với từng Sản Phẩm được niêm yết trên Nền Tảng HotSeller).

- Lý do trả hàng phải hợp lệ và đáp ứng điều kiện chấp nhận đổi trả hàng được niêm yết trên website chính thức http://www.hotseller.vn/ tại mục Help Center, Trả hàng.

- Những Sản Phẩm thuộc danh mục ngành hàng đặc biệt sẽ có những điều kiện đổi trả riêng – xem website chính thức http://www.hotseller.vn/ tại mục Help Center, Trả hàng.

Lưu ý:

- HotSeller sẽ không tiếp nhận yêu cầu đổi trả của Khách Hàng nếu Sản Phẩm đổi trả không đáp ứng đủ các yếu tố được liệt kê ở trên.

- Đối với trường hợp đổi trả hàng vì không ưng ý, Khách Hàng phải đảm bảo Sản Phẩm không có dấu hiệu sử dụng, tem niêm phong còn nguyên (nếu có). Tuy nhiên, HotSeller.vn sẽ không hoàn lại các khoản phí phát sinh đối với Đơn Đặt Hàng bao gồm phí thực hiện Đơn Đặt Hàng và phí giao hàng (nếu có).

- Khách Hàng có thể xem điều kiện đổi, trả hàng cụ thể đối với Sản Phẩm ngay tại trang sản phẩm để tham khảo điều kiện cụ thể được áp dụng cho Sản Phẩm mà mình đang quan tâm. 

2) Đối với sản phẩm đổi trả qua hình thức gửi hàng qua bưu cục, trong vòng bảy (7) ngày (không tính ngày Chủ nhật) kể từ ngày phiếu đăng ký đổi trả được tạo thành công trên Nền Tảng HotSeller, Khách Hàng có trách nhiệm mang sản phẩm đến bưu cục đã đăng ký để gửi hàng. Quá thời hạn này, HotSeller có quyền hiểu rằng Khách Hàng không còn nhu cầu đổi trả Sản Phẩm và theo đó, hệ thống sẽ tự động hủy bỏ yêu cầu đổi trả của Khách Hàng. Để có thể tạo lại yêu cầu đổi trả mới, Khách Hàng vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng tại http://www.hotseller.vn/contact để được hỗ trợ. Lưu ý, yêu cầu đổi trả chỉ có thể được tạo tối đa hai (2) lần cho cùng một (1) Sản Phẩm và phải còn trong thời hạn được yêu cầu đổi trả.

3) Thời gian để HotSeller tiến hành quy trình đổi trả hàng sẽ kéo dài hơn trong các trường hợp sau:

- Thiếu phụ kiện (trừ trường hợp Khách Hàng trả hàng vì lý do trả hàng là hàng được giao cho Khách Hàng thiếu phụ kiện). 

- Thiếu hóa đơn VAT hoặc biên nhận bán hàng.

- Thiếu các giấy tờ đi kèm với Sản Phẩm khi nhận hàng chẳng hạn như hướng dẫn sử dụng, thẻ bảo hành, và vỏ hộp Sản Phẩm.

- Sản Phẩm bị bể vỡ do Sản Phẩm được đóng gói không cẩn thận bởi Khách Hàng trong quá trình vận chuyển về cho HotSeller.

- Phát sinh những vấn đề lỗi Sản Phẩm mà HotSeller không nằm trong lý do đổi trả hàng ban đầu mà Khách Hàng thông báo cho HotSeller thông qua phiếu đổi trả trực tuyến, qua điện thoại hoặc bằng email.

4) Với lý do đổi trả là bể vỡ, giao thiếu hàng: Chỉ hỗ trợ đổi trả trong trường hợp Khách Hàng thông báo cho HotSeller trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận hàng. HotSeller có thể yêu cầu Khách Hàng cung cấp hình ảnh Sản Phẩm và các thông tin khác liên quan đến Sản Phẩm và quá trình giao nhận Sản Phẩm để đối chiếu với các đơn vị liên quan.

5) Hàng quà tặng kèm theo Sản Phẩm: Sẽ không áp dụng chính sách đổi trả hàng trừ trường hợp Sản Phẩm bị lỗi do nhà sản xuất và không đảm bảo chất lượng.

6) Đối với hàng điện lạnh và hàng nội thất lớn: Vì tính chất đặc biệt của Sản Phẩm, HotSeller không hỗ trợ đổi trả cho những trường hợp sau:

- Không ưng ý.

- Sản Phẩm đã được lắp đặt hoặc đã qua sử dụng: trong trường hợp bị lỗi kỹ thuật, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ bảo hành theo chính sách của nhà sản xuất.

7) Đối với các sản phẩm điện tử, thiết bị viễn thông như tivi, máy tính xách tay, điện thoại di động, máy tính bảng, có lỗi “điểm chết” trên màn hình, Khách Hàng sẽ được áp dụng chính sách Đổi/Trả hoặc Hoàn tiền nếu kết quả kiểm tra ghi nhận sản phẩm có từ ba (3) “điểm chết” trở lên.

8) Phương thức hoàn tiền:

- Đối với Đơn Đặt Hàng sử dụng phương thức thanh toán trực tuyến: Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện tương ứng với phương thức thanh toán của Khách Hàng. Để tránh hiểu nhầm, trong trường hợp Khách Hàng lựa chọn phương thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ ATM hoặc ví điện tử, số tiền hoàn lại sẽ được hoàn trực tiếp vào đúng tài khoản mà Khách Hàng đã sử dụng để thanh toán cho Đơn Đặt Hàng có liên quan.

- Đối với Đơn Đặt Hàng mà Khách Hàng thanh toán bằng tiền mặt, Khách Hàng có thể lựa chọn hoàn tiền bằng hình thức (i) Mã Giảm Giá hoặc (ii) chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng khi điền đơn đăng ký đổi trả trên Nền Tảng HotSeller. Khách Hàng sẽ không thể thay đổi hình thức hoàn tiền sau khi đơn đăng ký hoàn tiền đã được tạo.

1. Chấp Thuận Các Điều Kiện Và Điều Khoản

1.1 Các điều khoản và điều kiện về công cụ tương tác tại Nền Tảng HotSeller sau đây (“Điều Khoản Công Cụ Tương Tác”) quy định việc sử dụng các công cụ tương tác trên Nền Tảng HotSeller và các Dịch Vụ có liên quan khác (được gọi là “Công Cụ”) được cung cấp bởi HotSeller trên Nền Tảng HotSeller. 

1.2 Bằng cách sử dụng bất kỳ Công Cụ nào, Người Dùng đồng ý chịu sự ràng buộc bởi quy định của Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này. Điều Khoản Công Cụ Tương Tác có hiệu lực đồng thời với Điều Khoản Sử Dụng đang có hiệu lực và được đưa vào Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này bằng cách dẫn chiếu. Trừ khi có quy định khác, những thuật ngữ được định nghĩa và quy định theo Điều Khoản Sử Dụng sẽ được áp dụng vào Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này.

1.3 Chi tiết về việc sử dụng Công Cụ có thể được HotSeller bổ sung vào điều khoản (“Điều Khoản Bổ Sung”) vào tại từng thời điểm. Liên quan đến bất kỳ Công Cụ cụ thể nào, Điều Khoản Bổ Sung điều chỉnh việc sử dụng Công Cụ đó có quyền được truy cập tại Công Cụ đó. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều Khoản Bổ Sung nào, bạn có quyền ngừng sử dụng Công Cụ được điều chỉnh bởi các Điều Khoản Bổ Sung đó.

1.4 Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán hoặc mâu thuẫn giữa bất kỳ tài liệu nào được đề cập trong Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này mà không được quy định rõ ràng trong các tài liệu đó, sự không nhất quán hoặc xung đột đó sẽ được giải quyết theo thứ tự ưu tiên áp dụng lần lượt như sau: Điều Khoản Bổ Sung có liên quan, Điều Khoản Công Cụ Tương Tác, Điều Khoản Sử Dụng.

2. Điều Kiện Của Công Cụ

2.1 Công Cụ được cung cấp chỉ nhằm mục đích giải trí và lợi ích cá nhân của Người Dùng. Nghiêm cấm việc sử dụng Công Cụ cho các mục đích kinh doanh hoặc thương mại của Người Dùng.

2.2 HotSeller có quyền nâng cấp, sửa đổi, tạm dừng, ngừng cung cấp hoặc xóa bất kỳ Công Cụ nào mà không cần phải đưa ra bất kỳ lý do hoặc thông báo trước và HotSeller sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp việc nâng cấp, sửa đổi, tạm dừng, ngừng cung cấp hoặc xóa Công Cụ đó làm ảnh hưởng đến việc sử dụng Nền Tảng HotSeller của Khách Hàng cũng như làm hạn chế việc truy cập của Khách Hàng vào bất kỳ Công Cụ nào.

2.3 Người Dùng sẽ bị cấm sử dụng Công Cụ (bao gồm tất cả các giao diện ứng dụng trên thiết bị di động riêng lẻ) bằng các chương trình không phải là chương trình được cung cấp bởi HotSeller. Để minh họa, sau đây là một số ví dụ về các chương trình bị cấm như: bot tự động và công cụ khác nhằm mục đích thay thế hoặc bổ sung chương trình khách hàng do HotSeller cung cấp, cũng như các tập lệnh và chương trình tự động hoàn toàn hoặc tự động một phần mà tạo lợi thế cho bất kỳ Người Dùng nào hơn những Người Dùng thông thường khác bằng cách khởi động, ví dụ, các chức năng tự động làm mới (auto-refresh) và các cơ chế trình duyệt tích hợp khác sử dụng hoặc tận dụng các quy trình tự động để sử dụng Công Cụ.

2.4 Người Dùng, trong mọi trường hợp, không được phép:

(a) chế tạo, thực hiện hoặc sử dụng thủ thuật gian dối, thủ thuật chỉnh sửa mã nguồn (mods) và/hoặc xâm nhập hệ thống trái phép (hacks), hoặc bất kỳ sản phẩm phần mềm của bên thứ ba nào khác có quyền thay đổi kết quả, chức năng hoặc thủ thuật của Công Cụ;

(b) sử dụng phần mềm cho phép khai thác dữ liệu hoặc bằng cách khác ngăn chặn hoặc thu thập thông tin liên quan đến Công Cụ;

(c) sử dụng bất kỳ phần thưởng (chẳng hạn như, Mã Giảm Giá của Nền Tảng HotSeller và Mã Giảm Giá của các Nhà Bán Hàng) có được từ việc sử dụng Các Công Cụ cho các mục đích khác mà không phải vì mục đích mua Sản Phẩm trên Nền Tảng HotSeller; 

(d) mua bán hoặc trao đổi Tài Khoản Người Dùng trên Nền Tảng HotSeller; và

(e) những điều đã được đề cập ở trên sẽ bao gồm tất cả hành vi lừa đảo, gian lận và các hành động tương tự hoặc các hành động mà tạo ra các ảnh hưởng tương tự với các nội dung đã bị cấm nêu trên.

3. Giới Hạn Bảo Đảm và Trách Nhiệm

3.1 HotSeller cung cấp Công Cụ trong phạm vi khả năng kỹ thuật và năng lực hoạt động của mình.

3.2 Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này hoặc Điều Khoản Bổ Sung liên quan, trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép, HotSeller và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ hoặc các bên liên kết nào đều không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm (một cách rõ ràng hoặc ngụ ý), cam đoan hoặc cam kết nào về Công Cụ (chẳng hạn như tính chính xác, tính khả dụng và độ tin cậy của Công Cụ), bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng được sử dụng với Công Cụ, bất kỳ ứng dụng hoặc tính năng được Người Dùng truy cập bằng Công Cụ hoặc độ tin cậy hoặc chất lượng của mạng viễn thông cơ bản được Người Dùng truy cập để sử dụng Công Cụ.

3.3 Công Cụ được cung cấp trên cơ sở “hiện trạng” và “sẵn có” và tính khả dụng của chúng tùy thuộc vào tính khả dụng, chức năng và độ tin cậy của các nguồn lực được sử dụng để cung cấp Công Cụ (chẳng hạn như Nền Tảng HotSeller, hệ thống của HotSeller và các công cụ của bên thứ ba có liên quan), thời gian ngưng hoạt động và không khả dụng (cho dù vì lý do kỹ thuật, bảo trì bắt buộc hoặc các lý do khác), cũng như các sự kiện, hoàn cảnh hoặc nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của HotSeller.

3.4 Trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép, HotSeller sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ Người Dùng nào về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, tiền phạt, hành động pháp lý, khiếu nại hoặc bồi thường đối với bất kỳ sự kiện nào liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Công Cụ (gọi chung là “Trách Nhiệm”), bao gồm các trường hợp, chẳng hạn như, (i) Người Dùng vi phạm quy định của Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này, (ii) bất kỳ giao dịch không được phép nào, gián đoạn, lỗi, hoặc tính không khả dụng của Công Cụ, và (iii) mất dữ liệu hoặc thiệt hại đối với phần mềm hoặc phần cứng mà Người Dùng dùng để truy cập Công Cụ.

3.5 Trong phạm vi pháp luật cho phép, trừ các trường hợp loại trừ Trách Nhiệm theo quy định tại Điều 3.4 của Điều Khoản Công Cụ Tương Tác, tổng trách nhiệm cộng dồn tối đa của HotSeller đối với bất kỳ Người Dùng nào đối với các Trách Nhiệm nêu trên, cho dù theo quy định pháp luật về hợp đồng được áp dụng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng hay các quy định pháp luật khác, sẽ không vượt quá 1.000.000 VNĐ.

4. Hạn Chế Nội Dung

4.1 Các Công Cụ của HotSeller bao gồm các nội dung đa dạng về hình ảnh, sản phẩm ghi âm, ghi hình và đồ họa được bảo vệ theo hình thức nhãn hiệu, bản quyền hoặc các hình thức khác vì lợi ích của HotSeller hoặc các bên thứ ba. Trừ trường hợp được sự cho phép cụ thể theo Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này hoặc bất kỳ sự chấp thuận nào bằng văn bản của HotSeller, Người Dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cũng không có quyền chỉnh sửa, sao chép, phân phối, sản xuất lại một cách công khai sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được quy định tại Điều 2.1 của Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này. Nội dung bản quyền và tên nhãn hiệu sẽ không được thay đổi, che giấu hoặc gỡ bỏ. Thuật ngữ “nội dung” bao gồm tất cả và bất kỳ dữ liệu, hình ảnh, từ ngữ, đồ họa, âm nhạc, âm thanh, hiệu ứng âm thanh, hình ảnh, chương trình phần mềm và mã lập trình (code), và các thông tin khác do HotSeller cung cấp hoặc phát triển và bất kỳ Dịch Vụ nào có quyền được cung cấp và tải xuống.

4.2 Người Dùng có nghĩa vụ không thực hiện bất kỳ biện pháp nào có quyền gây phương hại hoặc làm gián đoạn các chức năng trên Nền Tảng HotSeller, Công Cụ hoặc bất kỳ dịch vụ riêng lẻ nào trên Nền Tảng HotSeller. Người Dùng cũng không được thực hiện bất kỳ biện pháp nào có quyền cho phép truy cập trái phép dữ liệu.

5. Các Nghĩa Vụ Của Người Dùng

5.1 Mỗi Người Dùng xác nhận và đồng ý sẽ:

(a) phải tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật khi sử dụng Công Cụ;

(b) phải tuân thủ tất cả các điều khoản của bên thứ ba (bao gồm, chẳng hạn như, mọi điều khoản sử dụng, chính sách và hướng dẫn sử dụng, cũng như những điều khoản của kênh chia sẻ mà Người Dùng có quyền mời những người khác tham gia sử dụng Công Cụ) mà được áp dụng cho Người Dùng khi sử dụng Công Cụ;

(c) phải chịu trách nhiệm đối tất cả các thông tin mà Người Dùng thông báo, gửi đi, truyền tải hoặc bằng cách khác cung cấp cho HotSeller hay bên thứ ba trong quá trình Người Dùng sử dụng Công Cụ;

(d) không sử dụng Công Cụ hoặc cho phép sử dụng Công Cụ dưới bất kỳ hình thức nào có quyền ảnh hưởng xấu đến việc sử dụng Công Cụ của Khách Hàng khác hoặc ảnh hưởng xấu đến lợi thế thương mại hoặc uy tín của HotSeller và các bên liên kết của HotSeller; và

(e) chịu trách nhiệm tuân thủ với những Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này.

5.2 Trong trường hợp HotSeller phát hiện hoặc có cơ sở để tin rằng Người Dùng đã vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Công Cụ Tương Tác hoặc Điều Khoản Bổ Sung liên quan, HotSeller có quyền thực hiện những hành động hoặc biện pháp khắc phục hậu quả nếu xét thấy phù hợp. Các biện pháp này bao gồm nhưng không giới hạn những biện pháp khác mà HotSeller cho là phù hợp tại từng thời điểm như sau:

(a) điều tra Tài Khoản Người Dùng HotSeller của Người Dùng;

(b) ngăn chặn, hạn chế hoặc đình chỉ quyền truy cập của Người Dùng vào Công Cụ (hoặc bất kỳ phần nào của Công Cụ) hoặc Nền Tảng HotSeller;

(c) báo cáo bất kỳ hoạt động nào mà HotSeller nghi ngờ là vi phạm bất kỳ luật, pháp lệnh, nghị định hoặc quy định hiện hành nào cho các cơ quan có thẩm quyền và hợp tác với các cơ quan đó;

(d) thu hồi bất kỳ phần thưởng nào mà Người Dùng đã nhận được từ việc Người Dùng sử dụng Công Cụ; và

(e) hủy bất kỳ Đơn Đặt Hàng nào đã đặt trong quá trình sử dụng Công Cụ của Người Dùng.

6. Dữ Liệu do HotSeller Thu Thập

6.1 HotSeller có quyền thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ Người Dùng trong quá trình Người Dùng sử dụng Công Cụ. Các Dữ Liệu Cá Nhân này có quyền bao gồm hình ảnh, tên và tên người dùng mà Người Dùng có quyền tải lên, cung cấp hoặc sử dụng.

6.2 Bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà HotSeller thu thập có quyền được sử dụng bởi HotSeller, hoặc được chia sẻ hoặc chuyển nhượng cho các bên thứ ba khác (bao gồm các công ty có liên quan, công ty liên kết, bên thứ ba cung cấp dịch vụ, và những Người Dùng khác), vì một số hoặc tất cả các mục đích sau:

(a) hiển thị trên bảng điểm trên Nền Tảng HotSeller (như được định nghĩa tại Điều Khoản Sử Dụng) có liên quan đến Công Cụ; 

(b) hỗ trợ quản trị Công Cụ và những ưu đãi liên quan đến Công Cụ; và

(c) bằng cách khác hỗ trợ Khách Hàng sử dụng Công Cụ.

6.3 Để tránh sự nhầm lẫn, Chính Sách Bảo Mật (và thông báo về mục đích thu thập dữ liệu) được dẫn chiếu trong Điều Khoản Sử Dụng sẽ được áp dụng đối với tất cả Dữ Liệu Cá Nhân được dẫn chiếu đến Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này.

7. Điều Khoản Chung

7.1 Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này hoặc Điều Khoản Bổ Sung là không hợp pháp, bị vô hiệu hoặc không thể thực thi một phần hoặc toàn bộ, điều khoản đó sẽ được xóa hoặc được sửa đổi trong trường hợp cần thiết để điều khoản đó trở nên hợp pháp, hợp lệ và có quyền thực thi và có hiệu lực đối theo định hướng thương mại của HotSeller. Trong phạm vi không thể xóa bỏ hoặc sửa đổi một phần hoặc toàn bộ điều khoản đó, thì một phần hoặc toàn bộ điều khoản đó sẽ không được xem là nội dung của Điều Khoản Công Cụ Tương Tác hoặc Điều Khoản Bổ Sung liên quan tùy trường hợp cụ thể, và tính hợp pháp, hiệu lực và khả năng thực thi của những điều khoản còn lại của Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này hoặc Điều Khoản Bổ Sung (tùy từng trường hợp) sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2 HotSeller có quyền thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc bằng cách khác thay đổi Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này vào bất kỳ thời điểm nào và tùy từng thời điểm, và theo phương thức mà HotSeller cho là phù hợp tùy theo quyết định riêng của mình và phù hợp với quy định pháp luật. Trong trường hợp có sửa đổi Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này, nếu Người Dùng vẫn tiếp tục sử dụng Công Cụ, Người Dùng đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Điều Khoản Công Cụ Tương Tác đã được sửa đổi và Người Dùng được xem như là đã đồng ý với Điều Khoản Công Cụ Tương Tác đã sửa đổi.

7.3 Việc sử dụng các Công Cụ và Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này, bao gồm sự tồn tại, hiệu lực, cách giải thích, cách thực hiện, vi phạm hoặc chấm dứt Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này; hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các nghĩa vụ ngoài hợp đồng phát sinh hoặc liên quan đến Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này thì vụ việc tranh chấp đó sẽ được đưa ra xét xử và giải quyết cuối cùng bởi Trung tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) thuộc Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam phù hợp với các Quy Tắc Trọng Tài của Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“Quy tắc VIAC”), các quy tắc trọng tài này được xem như là dẫn chiếu đến Điều 7.3 này. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba (3) trọng tài viên. Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Việt.

 

THÔNG TIN CÔNG TY

Công Ty Cổ Phần Vietlife

Chi nhánh: Tòa nhà Viettronic Thủ Đức 30 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0314949092

Đại điện theo pháp luật: Nguyễn Tài Nam

Chức vụ: Giám Đốc